Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

PTOP adjudica les obres de millora de la travessera entre Vielha i Betren

Millores a la C-28

 


La carretera C-28 és la carretera que va des de
Vielha a Vaquèira i Esterri d’Àneu. Sobre aquesta carretera s’han efectuat
recentment diferents obres de millora entre les quals cal destacar la travessera
Salardú, feta l’any passat, o la millora del tram de Garós a Salardú que està en
fase d’execució amb un pressupost de 3,6 MEUR. També estan en fase de projecte
altres actuacions de millora de la carretera C-28 entre Salardú i el límit de
comarca.


 


 Travessera
de Vielha – Betren


 


Les obres adjudicades ara
inclouen el reforçament i ampliació
de la plataforma existent en un tram d’uns
800 m així com la prohibició de girs a
 l’esquerra amb la construcció de dues rotondes d’un diàmetre exterior de
30 m. Només s’admetran els girs a l’esquerra a la intersecció de la Ronda
Exterior amb el carrer Major de Betren.  


Les obres inclouen  també, els
elements següents:


  • Mur de formigó armat de
  45 m de llargada total i alçades variables entre 1 i 5
   m.

 • Pavimentació de l’accés
  a l’heliport.

 • Pavimentació de voreres
  amb rajola hidràulica, així com col·locació de vorades.

 • Drenatge longitudinal,
  que consisteix en la construcció de cunetes triangulars transitables, embornals,
  tubs de dren, pous de registre i col·lectors de formigó, així com una obra de
  drenatge transversal.


 • Enllumenat de les
  rotondes mitjançant la disposició de columnes centrals de 20 m d’alçada.

 • Senyalització
  horitzontal i vertical.