Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

POSICIÓ D´UNITAT D´ARAN – PSC RESPECTE ELS TRASPASSOS D´URBANISME A L´ARAN.

Coneixedors de l’existència d’un projecte de decret
per crear una nova Comissió d’Urbanisme Territorial per l’Aran,
els alcaldes, consellers generals, regidors i la resta de càrrecs electes
d’aquest partit manifesten que:

1- Resulta poc democràtic que, una qüestió tan important
com és l’urbanisme per l’Aran, sigui objecte de negociacions
secretes i amagades del debat polític
, per tal que, els legítims
representants dels ciutadans d’ Aran, siguin objecte d’una política
de fets consumats on l’exercici del debat, imprescindible en democràcia,
és obviat sistemàticament per la majoria de Convergència.

2- Unitat d’Aran- PSC es mostra favorable al traspàs de competències
al Conselh Generau d’Aran i també les d’urbanisme, sempre
i quan, aquest sigui un procés transparent, amb debat i participació
dels grups polítics i de les institucions araneses. En aquest sentit,
per aquesta formació, el procés hauria de seguir la següent
seqüència:

a) Iniciar el procés
de planificació i definició del model territorial
per l’Aran amb la redacció del Pla Territorial Parcial.

b) Crear el Servei
Tècnic d’Urbanisme aranès
per assessorar i redactar
el nou planejament urbanístic de l’Aran, generant les condicions
necessàries per fomentar el debat i la participació ciutadana
en la definició del model urbanístic, atès que, actualment,
i amb la nova Llei d’urbanisme, els ajuntaments aranesos hauran de definir
el seus Plans d’Ordenació Urbanística Municipal.

c) Aprovar
aquesta nova normativa amb criteris unificadors, tot i respectant les diversitats
econòmiques i socials que conviuen a l’Aran.

d) Demanar, amb
el consens i la participació dels ajuntaments
aranesos la
creació de la Comissió Territorial d’urbanisme de l’Aran.
(amb l’actual projecte en aquesta comissió només hi haurà
dos representants)

3- Iniciar aquest procés
en sentit invers i a dos mesos de les properes eleccions és un acte d’opacitat
on el que es posa de manifest que, l’únic objectiu de Convergència
és, “acumular poder”, al marge dels interessos del país
i dels ciutadans. L’urbanisme a l’Aran és una matèria
molt sensible
, on hi ha molts interessos econòmics . Per aquesta
raó, seria molt recomanable que tots els processos relacionats amb aquesta
qüestió fossin absolutament transparents i fora de tot dubte i sospita.