Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

NOTA PREMSA DEL GRUP D’UNITAT D’ARAN

En el transcurs del Ple Ordinari celebrat avui per la màxima institució aranesa a la seu del Conselh Generau d´Aran, el portaveu del grup d´Unitat d´Aran, Francesc Boya, ha demanat “dotar aquests plens de més contingut polític. Boya ha dit: “Cal celebrar reunions mensuals destinades al debat polític d’aquelles qüestions que afecten als ciutadans, ja que en l’actualitat en el Plens no es tracta sobre els temes que preocupen realment als aranesos”.
En el mateix ple, Boya també ha demanat a la màxima institució aranesa un cert control davant de la proliferació d’escoles d’esquí a la vall, “un fet que pot comportar, si no té un marc de regulació adequat, el desprestigi d’una professió que, fins ara, dona feina a un nombre molt elevat de professionals”. Boya ha recordat que en poc més de dos anys s’ha passat de dos escoles a vint-i-dos.

El portaveu dels grups de la oposició ha manifestat també la seva preocupació per la marxa de professionals de la medicina a l’Aran. En aquest cas dels dos ginecòlegs de l’hospital de Vielha. Boya ha qüestionat que el SAS faci tot el necessari per retenir aquests professional de prestigi i alerta de la pèrdua de capital humà en el servei aranès de la salut, mentre augmenten la burocratització.

Boya també ha demanat al Ple la redacció d’una síntesi històrica dels fonaments que sustenten l’autonomia aranesa, per tal de recolzar les aspiracions polítiques del Conselh Generau en la demanda d’ un major sostre d’autonomia.

Així mateix, el portaveu i diputat ha reclamat més rigor i tacte a l’hora de plantejar qüestions relacionades amb la reivindicació de federacions araneses i ha demanat utilitzar els estaments jurídics del Institut d’Estudis Aranesos per fer els estudis pertinents.

D’altra banda, pel que fa a l’aprovació dels pressupostos del Conselh Generau d´Aran per al proper any 2005, el grup d´Unitat d´Aran ha criticat que no s’hagi destinat cap partida pressupostaria a la Biblioteca Comarcal de Vielha, l’únic equipament cultural d’aquest tipus a l’Aran i on, malgrat encara no s’hagi signat el conveni amb l’ajuntament de Vielha, es fa necessària la consignació pressupostaria per fer-ho efectiu.

Vielha, 29 de desmbre de 2004
UNITAT D´ARAN