Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Nota de prensa d’UA davant la proposta de crear el Parc Natural de l’Aran per govern del Conselh Generau d’Aran.

Davant la proposta de crear el Parc Natural de l’Aran per govern del
Conselh Generau d’Aran el Secretari General d’ Unitat d’Aran
i diputat al Parlament de Catalunya Francesc Boya ha manifestat:

 1. Aran encara no té definit el seu planejament territorial. L’aprovació
  d’aquest parc es fa d’una manera precipitada i sense debat amb
  els sectors econòmics que poden resultar afectats per aquesta mesura.
 2. Abans d’aprovar aquest projecte, Aran ha de conèixer quines
  són les bases i el contingut del seu Pla d’Ordenació Territorial.
 3. Les propostes sobre la preservació ambiental han de ser plantejades
  des del consens de les forces polítiques araneses i del conjunt dels
  municipis. Aquesta condició no es dona en l’actual proposta del
  Govern d’Aran.
 4. La proposta de Parc Natural exclou les zones que actualment pateixen més
  pressió turística i degradació ambiental.
 5. Les zones afectades, (el 70 % és territori del Baix Aran) no tindran
  cap compensació econòmica, que ajudi a desenvolupar alternatives
  econòmiques en aquesta zona, per altra banda la menys desenvolupada
  de l’Aran.

 
Boya, ha presentat una proposta alternativa de Parc Cultural d’Aran
que defineix una concepció integral de desenvolupament dels actius
turístics del territori aranès. Aquest Parc Cultural –ha
dit Boya– garanteix una “marca de qualitat” per l’Aran,
sense hipotecar futurs desenvolupaments econòmics.
El diputat ha afegit que aquest debat hauria de posposar-se per després
de les eleccions per permetre que aquesta matèria fos objecte de debat
i de proposta política que els electors poguessin valorar i considerar
a les urnes.