Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Marqués renauís eth sòn compromís per Bossòst entà dar-li un nau impuls

Er alcalde incorporarà naui candidats e candidates ath sòn equip e centrarà eth sòn programa ena coesion e era prosperitat locau.

Er alcalde de Bossòst e candidat ara reeleccion per Unitat d’Aran, Amador Marqués, a presentat aué es sòns èishi programatics entàs eleccions locaus de mai, que passen per “balhar un nau impuls” ath municipi. D’aguesta forma, er alcaldable s’a comprometut a renauir eth sòn compromís per Bossòst per miei d’un equip de gent qu’incorporarà naui candidats e candidates e basarà eth sòn programa en “acabar era reforma dera trama urbana” e “dar un nau protagonisme as equipaments municipaus de tipe esportiu, sociau, culturau e economic”.

“Dempús d’un temps de reflexion personau e de dificultats collectives, ei eth moment de recuperar era illusion e era esperança dauant d’un pòble cada còp mès dinamic e damb mès potenciau entà plaçar-se coma un referent de coesion sociau e prosperitat economica”, segontes a explicat. Per açò, Marqués a manifestat qu’eth sòn ei un “projècte dubèrt a toti es vesins e vesies” damb era volentat de “somar esfòrci” e er objectiu de “hèr de Bossòst un pòble digne entà viué’i”.

Eth candidat ara reeleccion a estat acompanhat peth tinent d’alcalde, Miguel Almansa, era Sindica d’Aran e Secretària Generau d’Unitat d’Aran, Maria Vergés, es companhs der actuau equip de govèrn, atau coma de diuèrsi vesins e vesies de Bossòst, en un acte qu’a agut lòc ena Hosteria Catalana. 

                                                           Val d’Aran, 23 de hereuèr de 2023

Marqués renueva su compromiso por Bossòst para darle un nuevo impulso

El alcalde incorporará nuevos candidatos y candidatas a su equipo y centrará su programa en la cohesión y la prosperidad local.

El alcalde de Bossòst y candidato a la reelección por Unitat d’Aran, Amador Marqués, ha presentado hoy sus ejes programáticos para las elecciones locales de mayo, que pasan por “dar un nuevo impulso” al municipio. De esta forma, el alcaldable se ha comprometido a renovar su compromiso por Bossòst por medio de un equipo de gente que incorporará nuevos candidatos y candidatas y basará su programa en “acabar la reforma de la trama urbana” y “dar un nuevo protagonismo a los equipamientos municipales de tipo deportivo, social, cultural y económico”.

“Después de un tiempo de reflexión personal y de dificultades colectivas, es el momento de recuperar la ilusión y la esperanza en frente de un pueblo cada vez más dinámico y con más potencial para situarse como un referente de cohesión social y prosperidad económica”, según ha explicado. Por eso, Marqués ha manifestado que el suyo es un “proyecto abierto a todos los vecinos y vecinas” con la voluntad de “sumar esfuerzos” y el objetivo de “hacer de Bossòst un pueblo digno para vivir”.

El candidato a la reelección ha estado acompañado por el teniente alcalde, Miguel Almansa, la Sindica d’Aran y Secretaria General d’Unitat d’Aran, Maria Vergés, los compañeros del actual equipo de gobierno, así como de diversos vecinos y vecinas de Bossòst, en un acto que ha tenido lugar en la Hosteria Catalana.

                                                           Val d’Aran, 23 de febrero de 2023

Marqués renova el seu compromís per Bossòst per donar-li un nou impuls

L’alcalde incorporarà nous candidats i candidates al seu equip i centrarà el seu programa en la cohesió i la prosperitat local.

L’alcalde de Bossòst i candidat a la reelecció per Unitat d’Aran, Amador Marqués, ha presentat avui els seus eixos programàtics per a les eleccions locals de maig, que passen per “donar un nou impuls” al municipi. D’aquesta manera, l’alcaldable s’ha compromès a renovar el seu compromís per Bossòst per mitjà d’un equip de gent que incorporarà nous candidats i candidates i basarà el seu programa en “acabar la reforma de la trama urbana” i “donar un nou protagonisme als equipaments municipals de tipus esportiu, social, cultural i econòmic”.

“Després d’un temps de reflexió personal i de dificultats col·lectives, és el moment de recuperar la il·lusió i l’esperança davant d’un poble cada vegada més dinàmic i amb més potencial per situar-se com un referent de cohesió social i prosperitat econòmica”, segons ha explicat. Per això, Marquès ha manifestat que el seu és un “projecte obert a tots els veïns i veïnes” amb la voluntat de “sumar esforços” i l’objectiu de “fer de Bossòst un poble digne per viure-hi”.

El candidat a la reelecció ha estat acompanyat pel tinent alcalde, Miguel Almansa, la Sindica d’Aran i Secretària General d’Unitat d’Aran, Maria Vergés, els companys de l’actual equip de govern, així com de diversos veïns i veïnes de Bossòst, en un acte que ha tingut lloc a la Hosteria Catalana.

Val d’Aran, 23 de febrer de 2023