Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Maria Vergés escuelhuda candidata a sindica d’Aran pera militància d’Unitat d’Aran

·      Era Assemblada Generau d’Unitat d’Aran escuelhec ager dissabte a Maria Vergés coma candidata ara sindicatura d’Aran tàs pròplèu eleccions deth mes de mai.

Ager ena tarde s’amièc a tèrme era Assemblada Generau, a on se ratifiquèc era candidatura de Maria Vergés entara sindicatura d’Aran per part dera militància.

Vergés a manifestat que: pendent tota era mia trajectòria en Unitat d’Aran è sajat tostemp de dar çò de melhor en favor d’un projècte comun, e ac è hèt damb eth compromís e leiautat que seguirè mantenguent damb aguesta tèrra e damb tota era sua gent, age neishut a on age neishut”, e higie que  “Me presenti perqué voi contribuïr a crear valor ena nòsta societat e ac hèsqui dera man tanben d’aqueres persones que seran ath mèn costat en aguesta candidatura e qu’an demostrat tanben sobradaments era sua determinacion, capacitat e volontat de servir ath país e ara sua gent”.

Atau madeish, Vergés insistie en que: “actuaument, era d’UA ei unica opcion politica d’Aran damb un projècte clar e era solvéncia e capacitat de gestion de besonh, qu’a demostrat tot aguest temps, entà hèr front as rèptes qu’era Val d’Aran a per endauant com era adaptacion ath cambi climatic, era diversificacion economica, era retencion deth talent joen, er impuls dera innovacion, era superviuença dera nòsta lengua e cultura, eth modèl de desvolopament territoriau e er accès ar abitatge o era consolidacion deth nòste autogovèrn”.

Maria Vergés a 44 ans, ei enginhaira tecnica forestau e a estudis de post grau en gestion culturau pera UOC e d’Experta universitària en competéncies emocionaus enes organizacions pera UdL.

                                                           Val d’Aran, 11 de hereuèr de 2023

Maria Vergés escogida candidata a síndica de Aran por la militancia de Unitat d’Aran

· La Asamblea General de Unitat d’Aran escogió ayer sábado a Maria Vergés como candidata para la sindicatura de Aran para las próximas elecciones del mes de mayo.

​Ayer por la tarde se llevó a cabo la Asamblea General, dónde se ratificó la candidatura de Maria Vergés para la sindicatura de Aran por parte de la militancia.

Vergés ha manifestado que: “durante toda mi trayectoria en Unitat d’Aran he intentado siempre de dar lo mejor en favor de un proyecto común, y lo he hecho con el compromiso y lealtad que seguiré manteniendo con esta tierra y con toda su gente, haya nacido dónde haya nacido”, y añadía que “Me presento porqué quiero contribuir a crear valor en nuestra sociedad y lo hago de la mano también de aquellas personas que estarán a mi lado en esta candidatura y que han demostrado también sobradamente su determinación, capacidad y voluntad de servir al país y a su gente”.

Así mismo, Vergés insistía en que: “actualmente, la de UA es la única opción política de Aran con un proyecto claro y la solvencia y capacidad de gestión necesaria, que ha demostrado todo este tiempo, para hacer frente a los retos que la Val d’Aran tiene por delante como la adaptación al cambio climático, la diversificación económica, la retención del talento joven, el impulso de la innovación, la supervivencia de nuestra lengua y cultura, el modelo de desarrollo territorial y el acceso a la vivienda o la consolidación de nuestro autogobierno”.

Maria Vergés tiene 44 años, es ingeniera técnica forestal y tiene estudios de post grado en gestión cultural por la UOC y de Experta universitaria en competencias emocionales en las organizaciones por la UdL.

                                                           Val d’Aran, 12 de febrero de 2023

Maria Vergés escollida candidata a síndica d’Aran per la militància d’Unitat d’Aran

· L’Assemblea General d’Unitat d’Aran va escollir ahir dissabte Maria Vergés com a candidata a la sindicatura d’Aran per a les properes eleccions del mes de maig.

​Ahir a la tarda es va dur a terme l’Assemblea General, on es va ratificar la candidatura de Maria Vergés per a la sindicatura d’Aran per part de la militància.

Vergés ha manifestat que: “durant tota la meva trajectòria a Unitat d’Aran he intentat sempre donar el millor a favor d’un projecte comú, i ho he fet amb el compromís i lleialtat que seguiré mantenint amb aquesta terra i amb tota la seva gent, hagi nascut on hagi nascut”, i afegia que “Em presento perquè vull contribuir a crear valor a la nostra societat i ho faig de la mà també d’aquelles persones que estaran al meu costat en aquesta candidatura i que han demostrat també àmpliament la seva determinació, capacitat i voluntat de servir el país i la seva gent”.

Així mateix, Vergés insistia que: “actualment, la d’UA és l’única opció política d’Aran amb un projecte clar i la solvència i la capacitat de gestió necessària, que ha demostrat tot aquest temps, per fer front als reptes que la Val d’Aran té per davant com l’adaptació al canvi climàtic, la diversificació econòmica, la retenció del talent jove, l’impuls de la innovació, la supervivència de la nostra llengua i cultura, el model de desenvolupament territorial i l’accés a l’habitatge o la consolidació del nostre autogovern”.

Maria Vergés té 44 anys, és enginyera tècnica forestal i té estudis de postgrau en gestió cultural per la UOC i d’Experta universitària en competències emocionals a les organitzacions per la UdL.

                                                           Val d’Aran, 12 de febrer de 2023