Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

L’Institut Ramon Llull promourà l’aranès a la FIL

L’Institut Ramon Llull promourà la parla aranesa en la propera edició de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (FIL), a Mèxic, en què La cultura catalana és la convidada d’honor. La llengua pròpia d’Aran s’inclourà en tot el material referent a la diversitat lingüística de Catalunya que integra el pavelló de La cultura catalana. Així mateix, la llibreria del pavelló acollirà una mostra de llibres editats en aranès.


 


La parla aranesa serà un dels principals aspectes a tractar en el col·loqui “La diversitat lingüística en el context de la globalització” que s’estructura entorn de dues taules rodones: Legislació i polítiques lingüístiques a Mèxic i a Catalunya, i Drets lingüístics, pluralisme i ensenyament de llengües. Inaugurarà el col·loqui el director dels Estudis d’Humanitats i Filologia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Isidor Marí, amb una conferència que porta per títol “Globalització i drets lingüístics”. El director general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Miquel Pueyo, serà un dels ponents de la primera taula, mentre que Francesc Xavier Boya, diputat al Parlament de Catalunya, participarà en la segona.


 


Ensenyament i protecció


L’Estatut de Catalunya de 1978 estableix que La parla aranesa serà objecte d’ensenyament i protecció. La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran, que atorga a la Vall un règim d’autonomia administrativa, reconeix l’adscripció de l’aranès a la llengua occitana i estableix que L’aranès, modalitat de la llengua occitana i pròpia d’Aran, és oficial a la Vall d’Aran. També ho són el català i el castellà d’acord amb l’article 3 de l’Estatut d’autonomia. La mateixa Llei disposa que la Generalitat i les institucions d’Aran han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir el coneixement i l’ús normal de l’aranès i atorga competència plena al Consell General d’Aran en tot allò que fa referència al foment i l’ensenyament de l’aranès.


 


 


Barcelona, 29 de juliol de 2004