Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Foto: Les obres ja iniciades a la Plaça Major de Mont

La EMD d’Aubert reforma íntegrament el nucli urbà de Mont

Foto: Les obres ja iniciades a la Plaça Major de Mont

La EMD d’Aubert ha iniciat la reforma integral del nucli urbà de Mont, concretament de la seva Plaça Major i del carrer Hont. Aquesta obra ha estat adjudicada a l’empresa Baver per un pressupost de 118.000 euros. Aquesta actuació ha estat finançada pels governs progressistes de Catalunya (PUOSC – Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya) i Espanya (Plan E del Govern de l’estat), així com per la EMD d’Aubert.

Segons el pedani de la EMD d’Aubert, Leopoldo Bonillo, la urbanització integral de la Plaça Major de Mont i el carrer Hont permetrà al nucli urbà de Mont disposar de tots els serveis d’aigua, desaigua, gas, electricitat i telèfon. Bonillo ha afegit que amb les obres al nucli urbà de Mont es finalitza la reforma dels 4 nuclis de la EMD que són: Aubert, Betlan, Montcorbau i Mont. Segons el pedani d’Aubert aquest fet demostra “el compromís i la feina ben feta de la EMD d’Aubert, gràcies en bona mesura a l’ajuda dels diferents governs progressistes i a la voluntat social i política de les persones dels nostres pobles”.