Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Juan Antonio Serrano, candidat tara alcaldia de Vielha e Mijaran: “volem seguir trabalhant pera ciutadania, encara auem fòrça projèctes per desvolopar”

Ena sua intervencion, Serrano a destacat es nombroses actuacions amiades a tèrme enes darrèri quate ans, a despièch dera situacion sanitària e sociau tant complicada que venguem de trauessar, e a volut arregraïr ath sòn equip eth compromís entà trabalhar conjuntament peth ben des vesins e vesies de Vielha e Mijaran

Aguesta tarde a auut lòc er acte de presentacion der alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, coma candidat tara reeleccion enes comicis deth 28 de mai, un acte qu’a compdat damb era preséncia dera actuau equipa de govèrn der Ajuntament, dera sindica d’Aran e Secretària Generau d’UA, Maria Vergés, deth secretari generau tath Rèpte Demografic e president d’UA, Paco Boya, e des companhs e companhes deth partit, amics e familha deth candidat.

Pendent era sua intervencion, Serrano a metut en valor toti es projèctes amiadi a tèrme pendent es darrères legislatures, especiaument es darrèri quate ans: “non cau desbrembar que venguem de trauessar ua pandèmia que mos a metut fòrça dificils es causes, totun, pensi qu’auem amiat a tèrme fòrça accions centrades en suenh des persones e er impuls deth nòste municipi, coma era inversion en servisis basics coma er hilat d’aigües, era creacion de naui equipaments esportius (skatepark, pista poesportiva exteriora), melhores ena accessibilitat damb era reforma de trepadèrs, era reforma integrau deth Casau deth Jubilat, eca. Atau coma projèctes que se inciaràn enes pròplèus setmanes, coma era reforma deth pati dera Escòla Garona damb era creacion d’un camp de futbòl, era urbanizacion dera Plaça Comets en tot crear un nau espaci de lèsser, o era adequacion e melhora deth Passeg fluviau enquia era mòla de Betren”. En aguest sens, higie: “mos manquen fòrça projèctes per desvolopar entà arténher qu’es nòsti vesins e vesies agen eth municipi que desiren e meriten”

Er alcalde a volut arregraïr “eth compromís e trabalh de tot er equip de govèrn, pensi qu’auem artenhut crear un bon grop de persones involucrades, damb un interès per trabalhar conjuntament peth ben dera nòsta ciutadania”, atau madeish, a arregraït “eth trabalh qu’amien a tèrme toti es trabalhadors e trabalhadores der Ajuntament, pr’amor que, sense eri e eres, non serie possible desvolopar es projèctes de besonh entà bastir un municipi melhor”.

                                                                       Val d’Aran, 10 de març de 2023

Juan Antonio Serrano, candidato a la alcaldía de Vielha e Mijaran: “queremos seguir trabajando por la ciudadanía, todavía tenemos muchos proyectos que desarrollar”

En su intervención, Serrano ha destacado las numerosas actuaciones llevadas a cabo en los últimos cuatro años, a pesar de la situación sanitaria y social tan complicada que hemos atravesado, y ha querido agradecer a su equipo el compromiso para trabajar conjuntamente por el bien de los vecinos y vecinas de Vielha e Mijaran

Esta tarde ha tenido lugar el acto de presentación del alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, como candidato a la reelección en los comicios del 28 de mayo, un acto que ha contado con la presencia del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, de la síndica de Aran y Secretaria General de UA, Maria Vergés, del secretario general para el Reto Demográfico y presidente de UA, Paco Boya, y de los compañeros y compañeras del partido, amigos y familia del candidato.

Durante su intervención, Serrano ha puesto en valor todos los proyectos llevados a cabo durante las últimas legislaturas, especialmente los últimos cuatro años: “no hay que olvidar que hemos atravesado una pandemia que nos ha puesto muy difíciles las cosas, aún así, creo que hemos llevado a cabo muchas acciones centradas en las personas y en el impulso de nuestro municipio, como la inversión en servicios básicos como la red de agua, la creación de nuevos equipamientos deportivos (skatepark, pista deportiva exterior), mejoras en la accesibilidad con las reformas de las aceras, la reforma integral del Casal del Jubilado, etc. Así como proyectos que se iniciarán en las próximas semanas, como la reforma del patio de la Escòla Garona con la creación de un campo de fútbol, la urbanización de la Plaza Comets creando un nuevo espacio de ocio, o la adecuación y mejora del Paseo fluvial hasta la mòla de Betren”. En este sentido, añadía: “nos quedan muchos proyectos por desarrollar para conseguir que nuestros vecinos y vecinas tengan el municipio que desean y merecen”.

El alcalde ha querido agradecer “el compromiso y trabajo de todo el equipo de gobierno, creo que hemos conseguido crear un buen grupo de personas involucradas, con un interés por trabajar conjuntamente por el bien de nuestra ciudadanía”, así mismo, ha agradecido “el trabajo que llevan a cabo todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, puesto que sin ellos no sería posible desarrollar los proyectos necesarios para construir un municipio mejor”.

                                                                       Val d’Aran, 10 de marzo de 2023

Juan Antonio Serrano, candidat a l’alcaldia de Vielha e Mijaran: “volem continuar treballant per la ciutadania, encara tenim molts projectes per desenvolupar”

En la seva intervenció, Serrano ha destacat les nombroses actuacions dutes a terme en els últims quatre anys, malgrat la situació sanitària i social tan complicada que hem travessat, i ha volgut agrair al seu equip el compromís per a treballar conjuntament pel bé dels veïns i veïnes de Vielha e Mijaran

Aquesta tarda ha tingut lloc l’acte de presentació de l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, com a candidat a la reelecció en els comicis del 28 de maig, un acte que ha comptat amb la presència de l’actual equip de govern de l’Ajuntament, de la síndica d’Aran i Secretària General d’UA, Maria Vergés, del secretari general per al Repte Demogràfic i president d’UA, Paco Boya, i dels companys i companyes del partit, amics i família del candidat.

Durant la seva intervenció, Serrano ha posat en valor tots els projectes duts a terme durant les últimes legislatures, especialment els últims quatre anys: “no cal oblidar que hem travessat una pandèmia que ens ha posat molt difícils les coses, tot i així, crec que hem dut a terme moltes accions centrades en les persones i en l’impuls del nostre municipi, com la inversió en serveis bàsics com la xarxa d’aigua, la creació de nous equipaments esportius (skatepark, pista poliesportiva exterior), millores en l’accessibilitat amb les reformes de voreres, la reforma integral del Casal del Jubilat, etc. Així com projectes que s’iniciaran en les pròximes setmanes, com la reforma del pati de l’Escola Garona amb la creació d’un camp de futbol, la urbanització de la Plaça Comets creant un nou espai d’oci, o l’adequació i millora del Passeig Fluvial fins a la mola de Betren”. En aquest sentit, afegia: “ens queden molts projectes per desenvolupar per a aconseguir que els nostres veïns i veïnes tinguin el municipi que desitgen i mereixen”.

L’alcalde ha volgut agrair “el compromís i treball de tot l’equip de govern, crec que hem aconseguit crear un bon grup de persones involucrades, amb un interès per treballar conjuntament pel bé de la nostra ciutadania”, així mateix, ha agraït “el treball que duen a terme tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, ja que sense ells no seria possible desenvolupar els projectes necessaris per a construir un municipi millor”.                                                

                                                                                   Val d’Aran, 10 de març de 2023