Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Francesc Xavier Boya: “És necessari que França, Espanya i Andorra treballin conjuntament per a tractar qüestions en matèria mediambiental que afecten el territori pirinenc comú, com la reintroducció de l´ós”

Segons el diputat aranès, “el Reglament comunitari ofereix la possibilitat de la creació d´aquest tipus d´agrupació, actualment en discussió, que suposarà un instrument jurídic a escala comunitària de cooperació transfronterera, amb capacitat suficient per actuar en aquelles matèries comunes que afectin els països que la conformin”.

Els tres objectius principals que permetria assolir aquesta figura són:

· evitar actuacions unilaterals per part d´un territori que puguin generar un conflicte

· treballar amb criteris de transversalitat i coherència en tant que s´aborda un territori regional comú

· conjugar la preservació ambiental amb el desenvolupament econòmic i turístic d´aquest espai

En aquesta mateixa línia, els grups parlamentaris que donen suport al Govern han presentat una proposta de resolució al Parlament per tal que el Govern de Catalunya realitzi totes les accions necessàries per a millorar i facilitar les activitats dels habitants del Pirineu, especialment les ramaderes, forestals i turístiques, alhora que preservar les poblacions de l´ós bru, fent compatibles les dues activitats.

“El Ministeri de Medi Ambient –afegeix Boya- s´ha mostrat molt receptiu a aquesta necessitat i, per tant, a facilitar la posada en marxa d´aquesta figura que permetria finalment poder treballar conjuntament en aquestes matèries per a facilitar el desenvolupament econòmic sostenible que necessita la gent del nostre Pirineu”.