Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Francesc Xavier Boya: “El conflicte de l´art sacre necessita el màxim de consens polític”

“Hem de lamentar –ha afegit Boya- la utilització partidària i política que n´han fet alguns membres de CDC amb responsabilitats a institucions lleidatanes, utilitzant aquesta qüestió per a desgastar el Govern i fer campanya personal a cop de titulars de diari”.

En un altre punt del debat, “nosaltres hem afirmat que la nostra absència en les fotografies d´escenificacions d´acords entre partits s´ha degut a que sempre hem considerat que aquesta qüestió no ha de ser una qüestió de debat partidista sinó que cal trobar acords de país en l´àmbit de les institucions catalanes que puguin fer passos endavant en la recerca de la solució definitiva”.

Per a nosaltres, “aquesta moció està en perfecta sintonia amb la resolució que el Govern va aprovar el passat 5 d´abril, entenent que aquesta moció no impedeix que el Govern pugui seguir fomentant un marc per a l´acord amb l´Aragó”, segons Boya.

El diputat socialista ha afirmat que el conflicte sobre la propietat de l´art “és un conflicte intern de l´església, que ha de resoldre pels mecanismes que estableix el dret canònic”. En aquest sentit, Boya ha afegit que l´objectiu del Govern ha de ser “garantir el compliment de les lleis de patrimoni i fer possible que el conjunt dels ciutadans de Catalunya i la Franja gaudeixin d´aquest patrimoni compartit que conforma el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal”.