Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Francés Boya s’amasse tamb eth Secretari d’Estat de Miei Ambient, Hugo Morán

Eth Secretari Generau d’Unitat d’Aran li a transmetut era grana preocupacion deth sector ramadèr e deth territòri sus era gestion der os en Pirenèu

Francés Boya s’amassaue eth 17 de junhsèga damb eth Secretari d’Estat de Miei ambient, Hugo Morán, entà tractar ua des problematiques que mès inquietud provòque entre es ramadèrs des Pirenèus: era gestion der os.

Ena amassada, Boya transmetec eth malestar des ramadèrs damb era situacion actuau en relacion ath conflicte entre era ramaderia extensiva e era convivéncia damb er os. D’aguesta manèra, sollicitèc ath Secretari d’Estat que s’implementen mesurades de supòrt ad aguest tipe de ramaderia. Ath delà, Boya sollicitèc que i “age ua revision deth projècte de reintroduccion der os en Pirenèu e, en aguest sens, que i age participacion deth territòri enes taules de gestion”.

Per un aute costat, era amassada tanben tractèc sus era possibilitat d’ua revision des protocòus deuant es exemplars de comportament anomal, en tot facilitar era translocacion. Boya prepausèc que s’amie a tèrme ua revision des mesures de compensacion as ramadèrs qu’an patit atacs des ossi, deuant era insuficiéncia dera compensacion economica actuau.

Boya manifestaue que “eth sector ramadèr deth Pirinèu ei fòrça preocupat deuant eth aument deth nombre d’atacs des ossi que s’an produsit sustot enguan e exigís que se prenen solucions urgentes ath respècte”.

 

Aran, 20 de junhsèga de 2018

 

Francés Boya se reúne con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán

El Secretario General de Unitat d’Aran le ha transmitido la gran preocupación del sector ganadero y del territorio sobre la gestión del oso en el Pirineo

Francés Boya se reunía el 17 de julio con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para tratar una de las problemáticas que más desazón está provocando entre los ganaderos de los Pirineos: la gestión del oso.

En la reunión, Boya transmitió el malestar de los ganaderos con la situación actual en relación al conflicto entre la ganadería extensiva y la convivencia con el oso. De esta manera, solicitó al Secretario de Estado que se implementen medidas de apoyo a este tipo de ganadería. Además, Boya solicitó que “haya una revisión del proyecto de reintroducción del oso en el Pirineo y, en este sentido, que haya participación del territorio en las mesas de gestión”.

Por otro lado, la reunión también trató sobre la posibilidad de una revisión de los protocolos ante los ejemplares de comportamiento anómalos, facilitando la translocación. Boya propuso que se lleve a cabo una revisión de las medidas de compensación a los ganaderos que han sufrido ataques de los osos, ante la insuficiencia de la compensación económica actual.

Boya manifestaba que “el sector ganadero del Pirineo está muy preocupado ante el aumento del número de ataques de los osos que se han producido sobre todo este año y exige que se tomen soluciones urgentes al respecto”.

 

Aran, 20 de julio de 2018

 

Francès Boya es reuneix amb el Secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán

El secretari general d’Unitat d’Aran li ha transmès la gran preocupació del sector ramader i del territori sobre la gestió de l’ós al Pirineu

Francès Boya es reunia el 17 de juliol amb el Secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, per tractar una de les problemàtiques que més neguit està provocant entre els ramaders dels Pirineus: la gestió de l’ós.

A la reunió, Boya va transmetre el malestar dels ramaders amb la situació actual en relació al conflicte entre la ramaderia extensiva i la convivència amb l’ós. D’aquesta manera, va sol·licitar al secretari d’Estat que s’implementin mesures de suport a aquest tipus de ramaderia. A més, Boya va sol·licitar que “hi hagi una revisió del projecte de reintroducció de l’ós al Pirineu i, en aquest sentit, que hi hagi participació del territori en les taules de gestió”.

D’altra banda, la reunió també va tractar sobre la possibilitat d’una revisió dels protocols davant els exemplars de comportament anòmals, facilitant la translocació. Boya va proposar que es dugui a terme una revisió de les mesures de compensació als ramaders que han patit atacs dels óssos, davant la insuficiència de la compensació econòmica actual.

Boya manifestava que “el sector ramader del Pirineu està molt preocupat davant l’augment del nombre d’atacs dels óssos que s’han produït sobretot aquest any i exigeix ​​que es prenguin solucions urgents al respecte”.

 

Aran, 20 de juliol de 2018