Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Eth govèrn d’Unitat d’Aran en Conselh Generau d’Aran reclame era compareishença deth Sindic d’Aran en Parlament de Catalunya en compliment dera Lei d’Aran

Eth plen deth Conselh Generau a aprovèc dimèrcles per unanimitat era declaracion presentada peth govèrn d’Unitat d’Aran entà qu’eth Sindic d’Aran compareishe en Parlament de Catalunya, en tot dar compliment ar article 80 dera Lei d’Aran qu’establís era participacion deth Conselh ena activitat parlamentària e que mandate ath Parlament a mantier un debat sus era situacion deth Conselh Generau d’Aran e eth desvolopament deth sòn autogovèrn aumens un còp ar an.

Pendent eth plen ordinari deth Conselh Generau de dimèrcles, a on s’acordèc per unanimitat aprovar era mocion presentada peth Govèrn d’Aran, en tot instar ath Parlament de Catalunya a préner es mesures abientes entà ordenar eth compliment der article 80 dera Lei d’Aran, que permet era compareishença deth Sindic d’Aran entà debàter era situacion der autogovèrn aranés.

N’aguest sens, cau rebrembar qu’aguesta lei siguec aprovada en an 2015, e encara non s’a desplegat ne s’a daurit eth debat entà hè’c. En sòn article 80, era lei tanben ditz qu’aumens un còp ar an, s’a de celebrar un debat sus era situacion d’Aran e eth desvolopament deth sòn autogovèrn. Quauquarren que d’ençà dera sua aprovacion encara non s’a amiat a tèrme e que s’inclodís enes nombrosi incompliments respècte dera Lei d’Aran.

Parlament de Catalunya

Aran, 13 de noveme de 2019

 

El gobierno de Unitat d’Aran en el Conselh Generau d’Aran reclama la comparecencia del Sindic d’Aran en el Parlament de Catalunya en cumplimiento de la Ley de Aran

El pleno del Conselh Generau aprobó el miércoles por unanimidad la declaración presentada por el gobierno de Unitat d’Aran para que el Sindic d’Aran comparezca en el Parlament de Catalunya, dando cumplimiento al artículo 80 de la Ley de Aran que establece la participación del Conselh en la actividad parlamentaria y que mandata al Parlament a mantener un debate acerca de la situación del Conselh Generau d’Aran y el desarrollo de su autogobierno al menos una vez al año.

Durante el pleno ordinario del Conselh Generau del miércoles, donde se acordó por unanimidad aprobar la moción presentada por el Gobierno de Aran, instando al Parlament de Catalunya a tomar las medidas adecuadas para ordenar el cumplimiento del artículo 80 de la Ley de Aran, que permite la comparecencia del Sindic d’Aran para debatir la situación del autogobierno aranés.

En este sentido, cabe recordar que esta ley fue aprobada en el año 2015, y que todavía no se ha desplegado ni se ha abierto el debate para hacerlo. En su artículo 80, la ley también dice que al menos una vez al año, se debe celebrar un debate sobre la situación de Aran y el desarrollo de su autogobierno. Algo que desde su aprobación todavía no se ha llevado a cabo y que se incluye en los numerosos incumplimientos respecto de la Ley de Aran.

 

Aran, 17 de noviembre de 2019

 

El govern d’Unitat d’Aran al Conselh Generau d’Aran reclama la compareixença del Sindic d’Aran al Parlament de Catalunya en compliment de la Llei d’Aran

El ple del Conselh Generau va aprovar el dimecres per unanimitat la declaració presentada pel govern d’Unitat d’Aran per a que el Sindic d’Aran comparegui al Parlament de Catalunya, donant compliment a l’article 80 de la Llei d’Aran que estableix la participació del Conselh en l’actividad parlamentària i que mandata al Parlament a mantenir un debat sobre la situació del Conselh Generau d’Aran i el desenvolupament del seu autogovern al menys un cop a l’any.

Durant el ple ordinari del Conselh Generau de dimecres, on es va acordar per unanimitat aprovar la moció presentada pel Govern d’Aran, instant al Parlament de Catalunya a prendre les mesures adequades per a ordenar el compliment de l’article 80 de la Llei d’Aran, que permet la compareixença del Sindic d’Aran per a debatre la situació de l’autogovern aranès.

En aquest sentit, cal recordar que aquesta llei va ser aprobada l’any 2015, i que encara no s’ha desplegat ni s’ha obert el debat per fer-ho. En el seu article 80, la llei també diu que al menys un cop a l’any, s’ha de celebrar un debat sobre la situació de l’Aran i el desenvolupament del seu autogovern. Cosa que des de l’aprovació encara no s’ha dut a terme i que s’inclou en els nombrosos incompliments respecte de la Llei d’Aran.

 

Aran, 17 de novembre de 2019