Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Esmenes qu´eth grop municipau Unitat d´Aran- PSC de Naut Aran presenta ara prepausa d´acòrd presentada peth Baile Sr. Víctor León e Plana

Session deth PLEN ORDINARI 15- 9- 2005

ESMENDES
Eth Grup Municipau Unitat d’Aran – PSC de Naut Aran presente es següentes esmenes ara propòsta d’acòrd presentada peth Alcalde President Sr. Víctor Leon Plana.
MotivacióÉs fals que en la regulació d’aquest sector les administracions locals no tinguin competències atès que és justament el municipi a qui correspon la titularitat dels bens on es desenvolupa l’activitat de l’esquí. En aquest cas, les muntanyes, considerades com a bens de domini públic. Així ho estableix la Llei 43/2003 de 21 de novembre en el seu article 15.2 i com a tal totes les activitats que s’hi desenvolupen estan subjectes a la corresponent llicencia.És en aquest sentit que el Grup d’UA/ PSC tot i compartir l’esperit d’aquesta iniciativa i de compartir, també, la preocupació pel sector de professionals dedicats a l’ensenyament de l’esquí, demana a l’Ajuntament que juntament amb la resta d’administracions competents, assumeixi la seva responsabilitat, en la part reguladora d’aquesta activitat que queda sota la seva competència.
Esmena nº 1 de supresion deth paragraf:… al careixer les Administracions Locals de competència respecte aguesta activitat e matèria.Esmena nº 2 d’addicion d’un nau punt ena proposta d’acord:
  • L’Ajuntament de Naut Aran es compromet a estudiar les formules més adequades i a endegar les accions jurídiques i administratives necessàries per tal d’ordenar i garantir un marc adequat del desenvolupament de l’activitat de l’ensenyament de l’esquí en el seu terme municipal.