Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Es ajuntaments governadi per UA suspenen es actes de celebracion de hèstes majors e romiatges

Es govèrns municipaus d’Unitat d’Aran an suspenut de forma coordinada toti aqueri actes a on i pogue auer ua grana concentracion de gent, pr’amor d’esvitar eth risc d’un nau rebròt deth virus COVID-19 en territòri pendent er ostiu.

Es consistòris governadi per UA an decidit suspéner es actes de celebracion de hèstes patronaus e celebracions locaus, e quinsevolh des diuèrses manifestacions coma romeries o similars, per elevat risc que compòrte eth non poder garantir es mesures de seguretat minimes deuant dera nauta concentracion de persones que se presupausen en aguestes activitats.

Aguesta decision preten minimizar es risqui de contagi deth COVID-19, e controlar atau eth possible inici d’un nau rebròt en Aran, deuant dera naua situacion que se presente a compdar de deman 21 de junh, damb eth finau der estat d’alarma e eth retorn ara naua normalitat.

Deuant era impossibilitat de seguir es recomanacions des autoritats sanitàries e garantir es mesures de seguretat, es portavotz des grops de govèrn d’Unitat d’Aran an reconeishut que “ei ua decision dificil, mès s’a de priorizar era seguretat des ciutadans e era salut publica”.

Aran, 20 de junh de 2020

 

Los ayuntamientos gobernados por UA suspenden los actos de celebración de fiestas mayores y romerías

Los gobiernos municipales de Unitat d’Aran han suspendido de forma coordinada todos aquellos actos donde pueda haber una gran concentración de gente, para evitar el riesgo de un nuevo rebrote del virus COVID-19 en el territorio durante el verano.

Los consistorios gobernados por UA han decidido suspender los actos de celebración de fiestas patronales y celebraciones locales, y cualquiera de las diversas manifestaciones como romerías o similares, por el elevado riesgo que conlleva el no poder garantizar las medidas de seguridad mínimas ante la alta concentración de personas que se presuponen en estas actividades.

Esta decisión pretende minimizar los riesgos de contagio del COVID-19, y controlar así el posible inicio de un nuevo rebrote en Aran, ante la nueva situación que se presenta a partir de mañana 21 de junio, con el final del estado de alarma y el retorno a la nueva normalidad.

Ante la imposibilidad de seguir es recomendaciones de las autoridades sanitarias y garantizar las medidas de seguridad, los portavoces de los grupos de gobierno de Unitat d’Aran han reconocido que “es una decisión difícil, pero hay que priorizar la seguridad de los ciudadanos y la salud pública”.

Aran, 20 de junio de 2020

 

Els ajuntaments governats per UA suspenen els actes de celebració de festes majors i romiatges

Els governs municipals d’Unitat d’Aran han suspès de forma coordinada tots aquells actes on hi pugui haver una gran concentració de gent, per tal d’evitar el risc d’un nou rebrot del virus COVID-19 al territori durant l’estiu.

Els consistoris governats per UA han decidit suspendre els actes de celebració de festes patronals i celebracions locals, i qualsevol de les diverses manifestacions com romeries o similars, per l’elevat risc que comporta el no poder garantir les mesures de seguretat mínimes davant de l’alta concentració de persones que es pressuposen en aquestes activitats.

Aquesta decisió pretén minimitzar els riscos de contagi del COVID-19, i controlar així el possible inici d’un nou rebrot a l’Aran, davant de la nova situació que es presenta a partir de demà 21 de juny, amb el final de l’estat d’alarma i el retorn a la nova normalitat.

Davant la impossibilitat de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i garantir les mesures de seguretat, els portaveus des grups de govern d’Unitat d’Aran han reconegut que “és una decisió difícil, però s’ha de prioritzar la seguretat dels ciutadans i la salut pública”.

Aran, 20 de juny de 2020