Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Es ajuntaments d’UA plantegen accions conjuntes damb eth Conselh Generau d’Aran tà combàter era crisi socioeconomica deth COVID-19

Eth Conselh Generau d’Aran e ajuntaments d’UA trabalhen amassa ena creacion d’ua estratègia conjunta qu’establisque es possibles mesures de supòrt economic e sociau que cada consistori pogue assumir en foncion dera sua realitat entà mitigar es efèctes dera crisi deth COVID-19

Aguest maitin s’a amiat a tèrme ua amassada entre es bailes e presidents d’EMD d’Unitat d’Aran, eth Sindic d’Aran, era Vicesindica prumèra e d’auti membres deth govèrn d’UA en Conselh Generau d’Aran entà debàter sus era situacion economica e sociau qu’a provocat era crisi deth COVID-19.

Entà poder afrontar es rèptes derivadi dera crisi, ena amassada s’a acordat executar un plan d’accion comun, sociau e economic, que sajarà de paliar es conseqüéncies d’aguesta crisi ena societat aranesa, en tot hèr especiau atencion as collectius e persones mès vulnerables e ara reactivacion dera economía.

Aguesta estratègia conjunta se centrarà en dus grani èishi, “en encastre sociau”, e en foment der emplec, “en tot crear naues oportunitats de trabalh e balhar supòrt as naui emprenedors”.

 

Aran, 14 de mai de 2020

 

Los ayuntamientos de UA plantean acciones conjuntas con el Conselh Generau d’Aran para combatir la crisis socioeconómica del COVID-19

El Conselh Generau d’Aran y ayuntamientos de UA trabajan juntos en la creación de una estrategia conjunta que establezca las posibles medidas de apoyo económico y social que cada consistorio pueda asumir en función de su realidad para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19

Esta mañana se ha llevado a cabo una reunión entre los alcaldes y presidentes de EMD de Unitat d’Aran, el Sindic d’Aran, la Vicesíndica primera y de otros miembros del gobierno de UA en el Conselh Generau d’Aran para debatir sobre la situación económica y social que ha provocado la crisis del COVID-19.

Para poder afrontar los retos derivados de la crisis, en la reunión se ha acordado ejecutar un plan de acción común, social y económico, que tratará de paliar las consecuencias de esta crisis en la sociedad aranesa, haciendo especial atención a los colectivos y personas más vulnerables y a la reactivación de la economía.

Esta estrategia conjunta se centrará en dos grandes ejes, “en el ámbito social”, y en el fomento del empleo, “creando nuevas oportunidades de trabajo y dar apoyo a los nuevos emprendedores”.

 

Aran, 14 de mayo de 2020

 

 

Els ajuntaments d’UA plantegen accions conjuntes amb el Conselh Generau d’Aran per a combatre la crisi socioeconòmica del COVID-19

El Conselh Generau d’Aran i ajuntaments d’UA treballen junts en la creació d’una estratègia conjunta que estableixi les possibles mesures de suport econòmic i social que cada consistori pugui assumir en funció de la seva realitat per a mitigar els efectes de la crisi del COVID-19

Aquest matí s’ha dut a terme una reunió entre els alcaldes i presidents d’EMD d’Unitat d’Aran, el Sindic d’Aran, la Vicesíndica primra i d’altres membres del govern d’UA al Conselh Generau d’Aran per debatre sobre la situació econòmica i social que ha provocat la crisi del COVID-19.

Per poder afrontar els reptes derivads de la crisi, a la reunió s’ha acordat executar un pla d’acció comú, social i econòmic, que tractarà de pal·liar les conseqüències d’aquesta crisi a la societat aranesa, fent especial atenció als col·lectius i persones més vulnerables i a la reactivació de la economia.

Aquesta estratègia conjunta es centrarà en dos grans eixos, “en l’àmbit social”, i en foment de l’ocupació, “creant noves oportunitats de treball i donar suport als nous emprenedors”.

 

Aran, 14 de maig de 2020