Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

“Èm comprometudi e damb ganes de hèr evolucionar eth municipi”, Oriol Sala candidat tara alcaldia de Vilamòs e Era Bordeta

Pendent era actuau legislatura, Oriol Sala a artenhut mès de 2 milions d’euròs en ajudes tath municipi, en tot realizar intervencions de melhora en equipaments qu’auien demorat desbrembadi pendent fòrça ans, suenhant Vilamòs e Era Bordeta e metent-se a disposicion des sòns vesins e vesies, qu’an estat tostemp era prioritat d’UA en Ajuntament.

Oriol Sala presentèc ager pera tarde era sua candidatura tara reeleccion dera alcaldia de Vilamòs e Era Bordeta enes eleccions deth pròplèu 28 de mai, en un acte que compdèc damb era preséncia dera sua equipa de govèrn, era sindica d’Aran e Secretària Generau d’UA, Maria Vergés, e des companhs e companhes deth partit, amics e familha deth candidat.

“A despièch qu’es inicis non sigueren bric facils, pensi que pendent aguesti quate ans auem amiat a tèrme un bon trabalh en Vilamòs e Era Bordeta, realizant inversions en equipaments qu’auien demorat desbrembadi pendent fòrça ans, suenhant es nòsti pòbles e metent-mos a disposicion des nòsti vesins e vesies, pr’amor qu’eri e eres an estat tostemp era nòsta prioritat” asseguraue Sala, en tot rebrembar que: “en aguesti quate ans de legislatura enes qu’UA a governat en municipi, auem amiat a tèrme ua inversion de 2.063.925 € deuant des 790.704 € que s’invertiren ena legislatura de 2015 a 2019; auem cercat ajudes e subvencions, auem lutat per hèr deth nòste un municipi melhor e encara auem fòrça mès per aufrir a Vilamòs e Era Bordeta e, per aguest motiu, torni a presentar-me coma candidat”.

Er alcalde a volut arregraïr “ara mia equipa de govèrn eth sòn compromís e ajuda desinteressada en tot moment; as òmes e hemnes que trabalhen en Ajuntament eth sòn trabalh incansable en favor de Vilamòs e Era Bordeta e es sòns vesins”.

Val d’Aran, 14 de març de 2023

“Estamos comprometidos y con ganas de hacer evolucionar el municipio”, Oriol Sala candidato para la alcaldía de Vilamòs e Era Bordeta

Durante la actual legislatura, Oriol Sala ha conseguido más de 2 millones de euros en ayudas para el municipio, realizando intervenciones de mejora en equipamientos que habían quedado olvidados durante muchos años, cuidando Vilamòs e Era Bordeta y poniéndose a disposición de sus vecinos y vecinas, que han sido siempre la prioridad de UA en el Ayuntamiento.

Oriol Sala presentó ayer por la tarde su candidatura para la reelección de la alcaldía de Vilamòs e Era Bordeta en las elecciones del próximo 28 de mayo, en un acto que contó con la presencia de su equipo de gobierno, la síndica de Aran y Secretaria General de UA, Maria Vergés, y de los compañeros y compañeras del partido, amigos y familia del candidato.

“A pesar de que los inicios no fueron nada fáciles, pienso que durante estos cuatro años hemos llevado a cabo un buen trabajo en Vilamòs e Era Bordeta, realizando inversiones en equipamientos que habían permanecido olvidados durante mucho años, cuidando nuestros pueblos y poniéndonos a disposición de nuestros vecinos y vecinas, porque ellos y ellas han sido siempre nuestra prioridad” aseguraba Sala, recordando que: “en estos cuatro años de legislatura en las que UA ha gobernado en el municipio, hemos llevado a cabo una inversión de 2.063.925 € frente los 790.704 € que se invirtieron en la legislatura de 2015 a 2019; hemos buscado ayudas y subvenciones, hemos luchado por hacer del nuestro un municipio mejor y todavía tenemos mucho más por ofrecer a Vilamòs e Era Bordeta y, por este motivo, vuelvo a presentarme como candidato”.

El alcalde ha querido agradecer “a mi equipo de gobierno su compromiso y ayuda desinteresada en todo momento; a los hombres y mujeres que trabajan en el Ayuntamiento su trabajo incansable a favor de Vilamòs e Era Bordeta y sus vecinos”.

                                                                       Val d’Aran, 14 de marzo de 2023

“Estem compromesos i ganes de fer evolucionar el municipi”, Oriol Sala candidat per a l’alcaldia de Vilamòs e Era Bordeta

Durant l’actual legislatura, Oriol Sala ha aconseguit més de 2 milions d’euros en ajudes per al municipi, fent intervencions de millora en equipaments que havien quedat oblidats durant molts anys, cuidant Vilamòs e Era Bordeta i posant-se a disposició dels seus veïns i veïnes, que han estat sempre la prioritat d’UA a l’Ajuntament.

Oriol Sala va presentar ahir a la tarda la seva candidatura per a la reelecció de l’alcaldia de Vilamòs e Era Bordeta a les eleccions del proper 28 de maig, en un acte que va comptar amb la presència del seu equip de govern, la síndica d’Aran i Secretària General d’UA, Maria Vergés, i dels companys i les companyes del partit, amics i família del candidat.

“Tot i que els inicis no van ser gens fàcils, penso que durant aquests quatre anys hem dut a terme una bona feina a Vilamòs e Era Bordeta, realitzant inversions en equipaments que havien quedat oblidats durant molts anys, cuidant els nostres pobles i posant-nos a disposició dels nostres veïns i veïnes, perquè ells i elles han estat sempre la nostra prioritat” assegurava Sala, recordant que: “en aquests quatre anys de legislatura en què UA ha governat al municipi, hem dut a terme una inversió de 2.063.925 € davant els 790.704 € que es van invertir a la legislatura del 2015 al 2019; hem buscat ajuts i subvencions, hem lluitat per fer del nostre un municipi millor i encara tenim molt més per oferir a Vilamòs e Era Bordeta i, per aquest motiu, torno a presentar-me com a candidat”.

L’alcalde ha volgut arregraïr “al meu equip de govern el seu compromís i ajuda desinteressada en tot moment; als homes i dones que treballen a l’Ajuntament el seu treball incansable a favor de Vilamòs e Era Bordeta i els seus veïns”.

Val d’Aran, 14 de març de 2023