Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El PSC demana un pla d’habitatge de protecció oficial pel Pirineu

El Parlament ha aprovat una proposició no de llei
presentada pel PSC que insta el govern de la Generalitat a presentar un pla
específic d’habitatge de protecció oficial per a l’Alt Pirineu que
inclogui, entre altres aspectes, l’oferta de lloguer per a treballadors
subjectes a la temporalitat.

Així mateix, la iniciativa insta a implantar noves mesures
disciplinàries i
de control per l’ús fraudulent de l’habitatge protegit, a la vegada que
sol·licita suport als ajuntaments perquè puguin destinar terra a la
construcció de la de protecció oficial.

La proposició també demana l’accés a l’habitatge per part dels joves i
l’actuació en matèria d’habitatge protegit i rehabilitació en petits
municipis de muntanya per ajudar a evitar la despoblació, a la vegada que
sol·licita l’equitat d’actuació en matèria d’habitatge en el conjunt de
territoris de Catalunya.

El diputat aranès del PSC, Paco Boya, recorda que entre els anys 1998 i
2001 la construcció d’habitatges de protecció oficial al Pirineu no ha
arribat al 7 % quan a Catalunya aquest percentatge se situa en un 21 %.
Boya denúncia que aquest percentatge disminueix encara més en comarques
com la Val d’Aran o la Cerdanya, on l’índex és de només el 3.