Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El portaveu i diputat al Parlament de Catalunya Paco Boya, acusa al Síndic de perdre el temps dos anys en matèria de habitatge.

El portaveu ha manifestat que el Sr. Barrera utilitza aquesta qüestió com a reclam electoral davant de les eleccions, perquè –ha dit Boya- si realment hagués existit aquest interès, l’Institut faria molt de temps que estaria creat i treballant a fons per solucionar el problema de l’habitatge a la Vall.

Boya ha remarcat que en el tema de l’habitatge, tot i que no és un tema resolt, la modificació de la Llei d’urbanisme ha permès que els ajuntaments puguin destinar sòl a aquesta finalitat, atès que la llei obliga a fer cessions de sòl als promotors urbanístics, unes cessions abans inexistents . El diputat ha posat com exemple Bagergue on properament s’hi faran unes 15 cases de protecció oficial.