Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Parlament de Catalunya aprova dues proposicions no de llei presentades pel grup parlamentari Socialistes-CpC referents a l’IES Aran de Vielha i el castell de Les

NOTA DE PREMSA


El Parlament de Catalunya aprova dues proposicions no de llei presentades pel
grup parlamentari Socialistes-CpC referents a l’IES Aran de Vielha i el
castell de Les

La primera proposició no de llei referent a l’IES Aran de Vielha
insta al Govern de la Generalitat a iniciar durant l’estiu del proper
curs 2003-2004 les obres de millora del centre, prioritzant les referents a
la manca d’una escala d’incendis; la construcció d’uns
serveis interiors que, a diferència dels actuals, no pateixin els efectes
de les gelades d’hivern; la construcció d’un espai interior
per aixoplugar els centenars de nens que utilitzen el menjador i l’eliminació
dels barracons, per citar només els problemes més importants.

La segona proposició no de llei aprovada avui insta a la Generalitat
a aportar la quantitat de 150.000 euros per a la rehabilitació del castell
de Les, a l’Aran, l’única fortalesa medieval existent a la
vall i, per tant, l’edifici civil aranès més antic. Aquest
edifici ja compta en l’actualitat d’una quantitat similar de diners
procedent de l’u per cent cultural, que es destinaran a la reconstrucció
de la teulada de la torre i a la consolidació de la muralla.