Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Parlament català aprova una proposició no de llei presentada pel grup Socialista per redactar amb l’ajut dels ajuntaments i consells comarcals un estudi amb les deficiències que en l’àmbit de la mobilitat tenen els pobles de menys de 500 habitants

Segons la proposició no de llei aprovada, aquest estudi ha detallar les qüestions següents:

 • – els nuclis de menys de 500 habitants que a hores d’ara no tenen cap tipus de servei públic de transport
 • – el grau de servei en el transport col•lectiu que gaudeixen aquells nuclis comunicats per serveis públics o privats
 • – els percentatges de població que per manca de vehicle propi tenen mobilitat nul•la o condicionada
 • – les formes i possibilitats d’aquests municipis i pobles per accedir als serveis bàsics
 • – les necessitats de comunicació en el transport intercomarcal que permetin millorar l’accés de la població a serveis més allunyats i inexistents en la pròpia comarca
 • – les accions necessàries per garantir una mobilitat suficient al conjunt d’aquesta població
 • – aquelles actuacions més urgents per garantir una mínima mobilitat a aquells indrets a on no existeix cap tipus de servei

  La proposició no de llei també insta a informar en un termini de sis mesos a la comissió de Política Territorial del resultat de l’estudi i de les mesures previstes pel Govern per millorar aquestes deficiències.

  Cal tenir en compte que l’1,5 per cent de la població de Catalunya viu en municipis de menys de 500 habitants; segons el cens del 96, en aquesta situació s’hi trobaven 92.101 persones que vivien en els 371 municipis d’aquestes característiques. A la demarcació de Lleida hi viu el 8,1 per cent de la població.

  Per ampliar aquesta informació podeu posar-vos en contacte amb el diputat Francesc X. Boya al telèfon mòbil 649 98 51 84.

  Lleida, 8 de febrer de 2002