Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Parlament aprova per unanimitat una proposició no de llei presentada pel grup Socialsites-CpC que garanteix la continuïtat de l’activitat ramadera quan hi ha sacrificis en aplicació de mesures sanitàries

Concretament el text final que s’ha aprovat per unanimitat diu el següent: “El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per tal que les explotacions ramaderes de muntanya considerades prioritàries afectades per sacrificis de caps de bestiar, no assegurable, en l’aplicació de mesures sanitàries que impliquin el sacrifici de més del 30% dels caps de bestiar de l’explotació, disposin dels ajuts necessaris per tal de facilitar la continuïtat de l’activitat”.

Segons explica el diputat Francesc X. Boya, ‘els ramaders de muntanya tenen greus problemes per a sobreviure quan els detecten símptomes d’infecció a les seves explotacions com, per exemple, la brucel•losi, que en casos extrems comporta la desaparició de l’explotació.

Amb aquesta proposta, ‘només es pretén ajudar a la recuperació de les explotacions afectades per aquestes situacions i evitar que desapareguin els pocs ramaders que encara queden a les comarques de muntanya’, segons Boya.

Lleida, 10 d’octubre de 2002