Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Parlament aprova per unanimitat una iniciativa del PSC per tal que el departament d’Indústria habiliti ajuts gestionats pel CIDEM a projectes d’inversió industrial que creïn llocs de treball al Baix, Mig i Alt Aran

El text de la proposició no de llei insta a habilitar des del departament d’Indústria, Consum, Comerç i Turisme els ajuts gestionats pel Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarials (Cidem) i atorgar-los a projectes d’inversió industrial que creïn llocs de treball als municipis del Baix, Mig i Alt Aran.

Segons els diputats socialistes, el Govern de la Generalitat va excloure l’any 94 tota la comarca aranesa com a zona susceptible de rebre ajuts del Cidem, per incentivar els processos de reequilibri industrial, una decisió que es va reafirmar l’any 99.

Aquest fet perjudica els municipis aranesos que no tenen activitat turística i agreuja la possibilitat de reequilibrar l’economia aranesa, absolutament depenent del turisme de neu i amb necessitats de recuperar actius en el sector de la indústria, perduts en aquests últims anys per l’automatització de les hidroelèctriques.

Les dades econòmiques plasmen aquesta realitat ja que, segons aquestes fonts, des de l’any 96 l’Aran ha perdut 4,05 punts percentuals de capacitat de creixement respecte Catalunya degut, entre altres motius, a la davallada del sector industrial i del sector primari.

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb el diputat Francesc Boya al mòbil 649 98 51 84.

Lleida, 21 de febrer de 2002