Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El paper dels Pirineus en l’àmbit català

El diputat de Ciutadans pel Canvi Francesc Boya creu que els joves de les comarques pirinenques es troben en una situació d’agrari comparatiu respecte de la resta de Catalunya i per això demana al Govern un Pla d’Habitatge de protecció oficial per als més joves de la zona. “La situació en matèria d’habitatge és un desatre perquè no hi ha cap pla específic per als joves en les comarques de muntanya, que es troben amb unes xifres molt per sota de la mitjana d’oferta existent a la resta del territori”, afirma Boya.

El també regidor de Les (Val d’Aran) ha tractat d’altres temes que afecten aquestes comarques catalanes en el context de la conferència “El paper dels Pirineus en l’àmbit català”, que ha pronunciat al Museu Cerdà de Puigcerdà (Cerdanya). Francesc Boya ha parlat de la idiosincràcia dels Pirineus com a zona del territori català que necessita “un tractament diferencial per als problemes propis de l’alta muntanya”, i ha demanat una equitat respecte de la resta de Catalunya quant a serveis i equipaments públics.

En el segon aspecte de la seva conferència ha destacat el caràcter estratègic de totes les comarques pirinenques com a zona de pas de la regió sud europea: “És un espai permeable i de trobada però que necessita una estratègia de vies de comunicació perquè encara hi ha moltes mancances en la xarxa de carreteres i ferroviària”. Boya demanà una millora real de tota la línia de tren que comunica amb Puigcerdà i que la faci competitiva, ja que “es troba igual que fa 40 anys”.

Pel que fa al medi ambient, el diputat considerà clau el turisme com a motor econòmic de la zona, però aquest “s’ha d’acotar amb criteri”. Pel diputat cal una bona planificació mentre que “el Govern s’ha deixat portar per la inèrcia del mercat i en alguns llocs ha impedit la transició política per evitar l’aprovitament personal d’aqueest model sacrificant els valors naturals dels Pirineus”.

Model obert i alternatius per a l’Alt Pirineu

Per donar solució a la sobrexplotació dels recursos naturals de la zona i a la resta de problemàtiques que afecten les comarques dels Pirineus, Francesc Boya proposa “un model alternatiu de participació obert als habitants que no segueixi les pautes del mercat i que respecti l’interès general” d’aquells que tenen allà la primera i la segona residència. La participació popular ha d’anar acompanyada del desenvolupament del Pla Director d’infraestructures pirinenques.

Francesc Boya recuperà el vell propòsit de crear una entitat administrativa supracomarcal per gestionar les solucions als problemes de la zona: la regió de l’Alt Pirineu. Una entitat que agruparia les comarques de la Cerdanya i les lleidetanes de l’Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i la Val d’Aran: “És una zona diferenciada i s’ha de respectar un espai propi amb polítiques pròpies”.

Ciutadans pel Canvi