Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup Socialistes-CpC presenta una proposició no de llei per tal d´incrementar els ajuts actuals als ramaders de muntanya en concepte de sacrifici del bestiar per mesures sanitàries

Concretament la proposta socialista insta al Govern a incrementar els ajuts actuals per a les explotacions ramaderes de les comarques de muntanya que han de sacrificar més del 30% del seu bestiar a causa d´alguna malaltia i sempre que es consideri una explotació prioritària. Segons la proposta presentada pel grup parlamentari Socialistes-CpC, les indemnitzacions actuals estan fixades amb criteris de preu de mercat i no permeten la reposició dels ramats.

Segons explica el diputat Francesc X. Boya, ´els ramaders de muntanya tenen greus problemes per a sobreviure quan els detecten símptomes d´infecció a les seves explotacions com, per exemple, la brucel•losi, que en casos extrems comporta la desaparició de l´explotació.

Amb aquesta proposta, ´només es pretén ajudar a la recuperació de les explotacions afectades per aquestes situacions i evitar que desapareguin els pocs ramaders que encara queden a les comarques de muntanya´, segons Boya.

Lleida, 9 d´octubre de 2002