Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup Socialistes-CpC denuncia que l’IES Aran de Vielha té en l’actualitat greus deficiències com la manca d’una escala d’incendis i un espai interior per aixoplugar els nens que es queden a menjador

El grup parlamentari Socialistes-CpC denuncia que l’IES Aran de Vielha pateix greus deficiències estructurals i d’equipaments per garantir una activitat docent i pedagògica en condicions òptimes. Els reiterats compromisos i dates d’execució d’obres s’han anat prolongant en el temps i a data d’avui continuen en situació de precarietat qüestions com la manca d’una escala d’incendis, uns serveis interiors que, a diferència dels actuals, no pateixin, amb el rigor de l’hivern, els efectes de les gelades, un espai interior per aixoplugar els centenars de nens que utilitzen el menjador escolar (actualment hi ha un espai de 60 metres quadrats), l’eliminació dels ‘barracons’ existents i tot un seguit d’actuacions per millorar aquest edifici.
Els socialistes afegeixen que fins ara el principal escull per iniciar les obres era la segregació d’un solar de l’actual IES per construir el centre de primària. Aquesta cessió ja s’ha realitzat i, per tant, ja no pot al•legar-se com a motiu de retard per l’inici de les obres.

En aquest sentit, el grups Socialistes-CpC han presentat una proposició no de llei per tal d’instar el Govern a iniciar durant l’estiu del proper curs 2003-2004 les obres de millora del centre IES d’Aran, prioritzant si aquestes obres són de caràcter gradual i fetes en diferents etapes, la solució de les deficiències esmentades anteriorment.

Lleida, 14 d’octubre de 2002