Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi presenta una proposició no de llei per impulsar un acord entre els governs català, espanyol i andorrà per a accelerar la reobertura de l’aeroport de la Seu d’Urgell

1. Pel que fa a la primera proposició no de llei, el grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi insta al Consell Executiu a establir negociacions amb els governs andorrà i espanyol per tal que els tres governs concertin urgentment les seves actuacions i aportacions econòmiques destinades a la reobertura de l’aeroport assumint cada administració una part del finançament.
També destaca que cada actuació s’haurà de dur a terme en fases delimitades: adquisició dels terrenys i instal•lacions, inversions en infrastructura i equipament tècnic i navegació aèria.

Els socialistes insisteixen en la importància d’aquesta infrastructura quant a accessos a l’Alt Urgell, a Andorra i a la resta de comarques pirinenques. La proposició no de llei també recull una resolució de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell en la que s’esmenta que el Pla Comarcal de Muntanya de l’Alt Urgell (2001-2005) contempla una inversió de 2.500 milions de pessetes per a fer possible la reobertura de l’aeroport.

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb el diputat Manel Nadal i conseller alternatiu d’Infrastructures al mòbil 616 95 69 59.

2. Quant a la proposició no de llei per tal d’impulsar la creació d’un Comitè català per a l’organització de l’Any Internacional de les Muntanyes, el grup parlamentari Socialistes-CpC insta a que hi siguin representats la Generalitat de Catalunya, els poders locals, les comarques de muntanya i les institucions que hi puguin estar vinculades.

En aquest sentit afegeix que Catalunya hauria de tenir una participació activa en aquesta celebració ja que té regions íntegrament muntanyenques i, per tant, aquesta celebració, proclamada per l’assemblea General de l’ONU, és una perfecta ocasió per abordar les polítiques que les administracions i els poders públics han d’aplicar a les zones de muntanya.

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb el diputat Francesc X. Boya al mòbil 649 98 51 84.

Ambdues proposicions es debatran demà dimecres a la comissió de Política Territorial del Parlament.

Lleida, 19 de març de 2002