Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup PSC-CpC presenta una proposició no de llei per tal d’impulsar des de la Institució de les Lletres Catalanes la traducció de textos a l´occità per garantir l´existència de material de lectura, especialment per als joves

L´Estatut de Catalunya, en el seu article 3 diu que: “La parla aranesa serà objecte d´especial respecte i protecció”. És prou conegut que l´aranès forma part del conjunt de varietats que conformen la llengua occitana, con ho és també que l´aranès va esdevenir llengua oficial a l´Aran mitjançant la Llei 16/1990 i per tant, llengua sota l´emparament institucional de la Generalitat de Catalunya.

Segons Paco Boya, per impulsar i normalitzar una llengua, especialment una llengua en un procés de minorització tan marcat com la de l´occità, cal ajuts de molt diversa mena i en diferents camps, i més tenint en compte la pressió de les altres llengües parlades al territori, que gaudeixen de molts més mitjans i recursos. “Cal una política decidida en l´àmbit de l´escola i una actuació en aquells elements que ajudin a preservar la llengua en l´àmbit social i els mitjans de comunicació”, afirma Boya.

L´objectiu d´aquesta proposició no de llei va en aquesta direcció i demana impulsar les traduccions en llengua occitana per tal de proveir d´eines de lectura, especialment als joves i en general a tots els lectors en aquesta llengua que tenen greus dificultats per trobar textos actuals, o la lectura dels clàssics en llengua pròpia.