Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup parlamentari Socialistes-CpC proposa la creació d’un consorci públic i privat per impulsar la reobertura de l’estació Tuca, a la Val d’Aran

La proposta socialista insta a crear un consorci obert a la participació de les administracions locals, provincials i al capital privat per tal d’impulsar la reobertura de l’estació Tuca, amb una aportació mínima de 12.000.000 euros. Alhora insta al Govern de la Generalitat a encarregar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que assumeixi la gestió de Tuca, tal i com ha fet a Núria i la Molina.

El socialistes presenten aquesta proposició no de llei atenent que:
-actualment les possibilitats de generar grans desenvolupaments urbanístics a Vielha per tal de generar plusvàlues que permetin fer atractiva la inversió de grups privats tenen serioses dificultats i comporten greus costos mediambientals
-la situació actual de saturació urbanística de l’Aran i l’equilibri entre oferta i demanda no fa aconsellable nous desenvolupament que augmentin els desequilibris existents
-l’estació Tuca és necessària per garantir el reequilibrament territorial de l’Aran
-les administracions i sectors professionals de l’Aran i de Lleida s’han manifestat favorables a la reobertura d’aquesta estació
-la Generalitat ja fa actualment inversions en altres estacions d’esquí i en projectes similars.

Lleida, 18 d’octubre de 2002