Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup parlamentari Socialistes-CpC pregunta al Govern pel decret que ha de regular la formació de professionals en esports d´aventura

El grup parlamentari Socialistes-CpC ha presentat un seguit de preguntes al Consell Executiu per tal que li siguin respostes per escrit en les que demana conèixer les previsions del Govern català en la redacció del decret que ha de regular la formació de professionals en esports d´aventura i les titulacions.

Sobre l´Escola de la Val d´Aran, centrada en l´esquí, els socialistes volen saber si les titulacions i els cursos que imparteix aquest centre estan reconeguts pel departament d´Ensenyament; quines titulacions s´imparteixen; quants alumnes s´hi ha matriculat fins ara i si la gestió es fa des dels estaments públics o des de l´empresa privada.
Alhora, també pregunten si les titulacions que homologarà el departament d´Ensenyament es faran per la via dels cicles formatius de formació professional reglada o seran cicles de formació ocupacional i, en cas de ser així, quins són els criteris que ho recomanen.

Respecte la recentment inaugurada Escola de l´Alta Ribagorça per a impartir cursos d´esports de muntanya, el grup parlamentari Socialistes-CpC en demana totes les dades referents a titulacions i alumnat així com, sobretot, quina és la participació de l´administració pública en aquest projecte.

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb el diputat Francesc X. Boya al mòbil 649 98 51 84.

Lleida, 5 de juny de 2002