Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup d´UNITAT D´ARAN presenta una pregunta al Ple del Conselh demanat a l´equip de govern la exigència a l´empresa adjudicatària del servei de transport escolar a la Val d´Aran que doti tots els seu vehícles de rodes adecuades per transitar per les

nostres carreteres quan hi ha neu. Des d´UNITAT d´ARAN entenem que l´ús d´aquest típus de pneumatics és força necessàri al llarg de tot l´hivern a Aran i que encara no són utilitzars per cap dels autobusos que desplacen als escolars aranesos.