Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup d’Unitat d’Aran pregunta al Síndic d’Aran sobre les denúncies per infraccions al medi ambient

Els conselhèrs d´UA també pregunten quines denúncies han estat objecte de sancions administratives o bé han passat a la via penal.