Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup d’Unitat d’Aran al Conselh Generau pregunta sobre la previsió del Govern d’Aran de cobrir les dues places de ginecologia de l’Hospital de Vielha

l grup d’Unitat d’Aran ha presentat aquestes dues preguntes al registre del Conselh Generau per tal que el Síndic d’Aran les respongui per escrit.
D’una banda, es demana les previsions del Govern per cobrir dues places de ginecologia de forma estable i permanent a l’Hospital de Vielha, vacants des de fa tres mesos i amb les conseqüents molèsties que aquest fet ha suposat pels usuaris del centre.
El grup d’Unitat d’Aran recorda que el Síndic d’Aran, en el ple del 29 de desembre de 2004, va manifestar la importància de la substitució d’aquests dos especialistes per a la eficiència de la sanitat aranesa.
D’altra banda, els consellers d’Unitat d’Aran i el del Partit Renovador d’Arties i Garòs també han presentat una pregunta per tal que sigui resposta per escrit referent als criteris que han portat a nomenar Joan Roma representant del col·lectiu de metges en el Consell de Direcció del Servei Aranès de la Salut. Els consellers d’Unitat d’Aran i del PRAG pregunten també sobre els honoraris que l’administració aranesa destinarà a aquest nou membre del Consell de Direcció i si s’ha tingut en compte l’oportunitat de nomenar un professional de la sanitat aranesa per ocupar aquest càrrec.

Moció

D’altra banda, el protaveu del grup d’Unitat d’Aran al Conselh Generau, juntament amb el portaveu del PRAG, també presentaran al ple del Conselh Generau una moció demanant que la partida pressupostària que estava destinada a la plaça de subdirector del Servei Aranès de la Salut, ara vacant, es destini a incrementar les partides per a contractar metges especialistes en aquells àmbits en els quals la sanitat aranesa presenta algunes deficiències.