Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup del PSC-CpC proposa que l’Estatut d’Autonomia faci menció expressa a la singularitat d’Aran i a la seva llengua

El document proposa que es reconegui Aran com una realitat nacional fonamentada en la singularitat jurídica, administrativa, històrica, cultural i geogràfica defensada al llarg dels anys pels habitants de la Val.

Concretament, la proposta del PSC suposa afegir dos articles:

-Art. 4.3: La llengua occitana en la seva variant aranesa és també oficial a l’Aran d’acord amb el que preveu aquest Estatut.

-Art. 10: Singularitat d’Aran.

1. El poble aranès accedeix al seu autogovern mitjançant el present Estatut, el Conselh Generau d’Aran i les altres institucions pròpies.

2. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i les seves institucions polítiques reconeixen l’Aran com a una realitat nacional fonamentada en la seva singularitat cultural, històric, georàfica i lingüística, efensada pels aranesos al llarg dels segles. Aquest Estatut reconeix, empara i respecta aqueta singularitat, la qual és objecte d’una particular protecció