Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El govern avalarà els joves que volen ser independents

Els préstecs
per l´habitatge
i la formació tindran un límit de
15.000 i 30.000 euros respectivament. En el
cas de crèdits per posar en marxa un negoci, aquests no tindran
límit
, dependrà de cada projecte que es presenti.

Presidència, Economia, Educació,
Treball i Indústria i Medi Ambient i Habitatge són els departaments plenament
implicats en el projecte “per a joves que vulguin començar un projecte
vital que, al seu torn, els doni garanties per fer altres coses”
,
segons paraules del conseller d´Economia, Antoni Castells .
Dels 42 milions en crèdits que la Generalitat preveu obtenir aquest any, 13,5 es destinaran a l´habitatge, 13,5 més en formació i els 15 que resten a la creació de noves empreses.