Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El DPTOP impulsarà la promoció turística de l’art romànic a les comarques de l’Alt Pirineu

El projecte és una actuació conjunta dels Consells Comarcals de l’Alta Ribargorça, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, així com dels Grups d’Acció Local Alt Urgell XXI i del Consorci Pallars-Ribagorça. La iniciativa s’emmarca en un projecte de cooperació més ampli, on participen diferents grups de la resta de l’estat i de França amb l’objectiu de donar a conèixer el ric patrimoni artístic i arquitectònic romànic d’aquestes zones.

Un nou atractiu turístic en col·laboració amb el sector privat

La primera fase del projecte consistirà en l’elaboració d’un catàleg dels recursos patrimonials de què disposen les quatre comarques implicades. L’inventari emfatitzarà especialment el llegat romànic, tot i que s’inclouran també els recursos naturals, com ara el Parc Nacional d’Aigüestortes i el Parc de l’Alt Pirineu, i aquells relacionats amb els esports d’aventura.

Tots aquests elements han de permetre definir nous productes turístics que es puguin comercialitzar i esdevenir un nou element d’atracció per a aquestes comarques de muntanya.

El projecte identificarà els agents turístics que operen en tot el territori i que jugaran un paper central en el desenvolupament de les estratègies per donar a conèixer el nou producte basat en el romànic.

D’altra banda, s’impulsarà la coordinació de les diferents accions que ja porten a terme els diferents territoris per posar en valor el seu patrimoni i es coordinaran les polítiques necessàries per a la seva comercialització.

El pressupost total del projecte és de 23.240 euros, dels quals el 50% provindrà dels fons concedits al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça en el marc del Pla per l’Ocupació de les Terres de Lleida, que aplega a la Conselleria de Treball i Indústria, la Diputació de Lleida i els agents socials i econòmics del territori, mentre que l’IDAPA col·laborarà amb altres 4.620 euros