Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El DPTOP impulsa les línies d’ajut del Pla director de les estacions de muntanya

Avui s’ha celebrat a la seu del DPTOP una reunió convocada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, amb la junta de l’Associació Catalana d’Estacions de Muntanya (ACEM). La reunió ha tingut un doble objectiu, per un costat analitzar la posta en marxa del Pla director de les estacions de muntanya i per altra, estudiar les mesures a prendre davant els reptes que l’actual situació d’absència de neu comporta per aquestes estacions.

Posta en marxa del Pla de les estacions de muntanya

El Pla director de les estacions de muntanya fou aprovat pel Govern el 23 de maig de 2006 i publicat en el DOGC el dia 5 de juliol del mateix any i preveu línies d’ajut i de crèdit per tal de millorar l’oferta i la promoció de les estacions de muntanya catalana, en una línia que resulta precisament molt convenient en les actuals circumstàncies. Així, el Pla té com a objectius diversificar i desestacionalitzar la demanda, per tal que les estacions deixin de ser de centres destinats sobretot a la pràctica de l’esquí i passin a oferir un conjunt de serveis molt més ampli. A més, el Pla potencia la millora de l’eficiència i la disponibilitat de les instal·lacions de transport dels esquiadors i de producció de neu.

En aquest sentit, els representants de l’administració han indicat que ja es troba oberta i a disposició de les estacions una línia de crèdit de 40 MEUR de l’Institut Català de Finances (ICF) amb els objectius de millorar les dotacions hoteleres, els sistemes de remuntadors i generar noves activitats, entre d’altres.

D’altra banda, els representants del DPTOP han informat que ja s’ha iniciat l’aplicació de diverses línies d’inversions per a la millora dels accessos i els ajuts per el manteniment de la xarxa viària. Així mateix, s’han impulsat els treballs preparatoris per a l’aplicació d’un forfait conjunt de totes les estacions que podria assajar-se la temporada 2007-08.

Igualment, el conseller ha indicat la seva voluntat d’obrir en les properes setmanes la convocatòria d’assignació d’ajudes per a la millora dels remuntadors i l’increment de l’eficiència en els sistemes de producció de neu.

Anàlisi de l’actual temporada

Per la seva part els representants de l’ACEM han expressat la seva preocupació per la situació creada per l’absència de nevades aquesta temporada. Aquesta situació ha pogut ser pal·liada en part, a través del sistemes de producció de neu, la qual cosa ha permès obrir el conjunt de les estacions d’esquí alpí, no així les d’esquí nòrdic de les quals únicament es troba oberta Sant Joan de l’Erm.

Els representants de l’Associació Catalana d’Estacions de Muntanya han presentat la demanda de que els ajuts previstos en el Pla Inniva del Pla director de les estacions de muntanya s’activi el més aviat millor, han demanat que s’estudiï la situació financera d’alguna de les estacions i han agraït el suport de la Generalitat en aquests moments.

Finalment, els representants del DPTOP i de l’ACEM, han estudiat la propera posta en funcionament de l’Ens Català de les Estacions de Muntanya, organisme del DPTOP que vetllarà per la relació entre l’administració catalana i el sector de l’esquí i muntanya.