Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El diputat Francesc Boya convida al PP a sumar-se a l’esmena del PSC per demanar una partida als pressupustos de la Generalitat per la reobertura de Tuca.

El diputat del Psc – Cpc i Secretari General d’Unitat d’Aran Francesc Boya, ha convidat al Partit Popular a sumar-se a l’esmena presentada pel Psc-Cpc als pressupostos de la Generalitat de Catalunya en la qual es demana l’habilitació d’una partida per la reobertura de l’estació de Tuca, per un import de 1’2 milions d’Euros.
Boya ha fet aquesta demana després que el PP presentés una iniciativa parlamentària en el mateix sentit que la presentada dies abans pel Psc-Cpc, tot demanant la creació d’un consorci amb capital públic i privat per reobrir l’estació de Tuca.

Boya s’ha congratulat del suport del PP a aquesta iniciativa perquè aixó -ha dit el diputat- suposa la certesa que aquesta iniciativa tindrà el suport parlametàri suficient per ser aprovada. Boya ha insistit que Tuca ha de ser un element de reequilibri territorial i que ha de disminuir els efectes negatius que per Vielha tindrà el complex de Ruda.

En aquest sentit el diputat ha apuntat que Tuca i Baqueira poden complementar-se si l’estació Tuca s’especialitza en una modalitat d’esquí com pot ser el Snowboard, una modalitat que requereix grans espais oberts i que resulta poc compatible amb l’esquí tradicional. Aquest ja és un fet habitual en les estacions d’Estats Units.

La creació d’aquest consorci i l’aportació de capital públic, suposaria impulsar Tuca com estació d’esquí i muntanya que tingués també activitats d’estiu amb la voluntat de contribuir a la desestacionalització.

Esmena a l’articulat presentada pel PSC.

       “El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, dins de les previsions pressupostàries, es procedirà durant l’any 2003 a la dotació d’una partida pressupostària d’1,2 milions d’euros per a la reobertura de l’estació d’esquí de Tuca.”


Aran 30/11/2002