Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El diputat al Parlament Francesc Boya ha manifestat la seva preocupació per la situació que viu actualment el sector dels professionals dels esports d´hivern.

Aquesta situació, -ha dit el diputat- posa en greu perill a la principal empresa de l’Aran en nombre de treballadors: l’Escola d´Esquí de la Vall d´Aran Baqueira Beret, que exerceix les seves funcions des de l´any 1964 i que actualment compta amb més de 200 professors autònoms.
Aquest fet provoca dues conseqüències inmediates; d´una banda, es desvertebra aquest col.lectiu que incideix directament en el reequilibri territorial, ja que afavoreix l´assentament de població fixa, cosa que no passa amb altres escoles, que es constitueixen com empreses que contracten eventualment personal assalariat al llarg de tres o quatre mesos i després deixen l´Aran; i d´altra banda la dignitat del treball, així com la garantia de qualitat, que abans s´assegurava mitjançant professionals compromesos amb la zona en què desenvolupaven la seva professió i pot veure´s ara en perill.
Boya ha acusat d’aquesta situació a la manca de visió que sobre aquest sector va tenir l’anterior govern de la Generalitat a l’hora de regular el sector i molt especialment, a l’actual govern del Conselh Generau d’Aran, que va impulsar un model per accedir a les noves titulacions professionals que genera irremissiblement en una inflació de professionals del sector.
Boya ha afirmat que, el Govern, haurà de regular aquest sector i sense fomentar el monopoli, s’haurà d’imposar un criteri que respongui a aquests paràmetres de qualitat i doni garanties de solvència per aquestes empreses.
El diputat ha afegit que, el sector de la neu, és un sector molt estratègic pel país i ha de vetllar-se perquè tots els elements que el conformen, tinguin la solidesa necessària per garantir un bon producte turístic, i en aquest sentit, la formació d’aquests professionals ha de fer-se amb uns objectius més d’acord amb la seva realitat laboral, que normalment es conforma compaginant al llarg de l’any la feina de l’esquí amb altres activitats professionals i per tant, cal pensar en models que tinguin una visió més integrada de la formació i de l’accés al món laboral.