Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El conseller Joaquim Nadal presidirà la constitució de la Comissió d’Urbanisme de la Val d’Aran

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Val d’Aran és un organisme específic, amb un ampli coneixement del territori que podrà resoldre d’una manera més efectiva, precisa i àgil els tràmits en matèria urbanística atenent la singularitat de la Vall. Cal tenir en compte que aquest territori, com a conseqüència de les seves característiques específiques i diferenciades, disposa d’unes normes subsidiàries de planejament que són d’aplicació a tots els municipis de la Val d’Aran i que actualment s’està redactant el Pla director urbanístic de la Vall.

Així, aquesta comissió haurà d’assumir funcions de caràcter informatiu, consultiu, gestor i resolutiu respecte de tots els assumptes que la vigent legislació urbanística preveu que hagin de ser sotmesos a consideració de les comissions territorials d’urbanisme.

Àmbit i funcionament de la Comissió

L’àmbit d’actuació de la Comissió Territorial és el territori de la Val d’Aran, integrada pels municipis d’Arres, Bausen, Es Bòrdes, Bossòst, Canejan, Les, Naut Aran, Vielha e Mijaran i Vilamòs.

La Comissió tindrà seu a Vielha, al Conselh Generau d’Aran, i es reunirà com a mínim cada tres mesos. Aquesta convocatòria es durà a terme almenys dues vegades l’any a Vielha.

Composició

La Comissió d’urbanisme de l’Aran serà presidida pel conseller de PTOP. El Síndic d’Aran i el director general d’Urbanisme n’ostenten les dues vicepresidències. A banda dels representants de diferents departaments concernits del Govern de Generalitat i del delegat territorial del Govern, composen també la comissió tres representants del Conselh Generau d’Aran, dos representants dels municipis de la Val d’Aran, un representant de l’Administració de l’Estat i dos membres de lliure designació escollits pel president d’entre persones de reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria d’urbanisme i de medi ambient.