Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El consell rector de l’IDAPA proposa Arcadi Castilló com a nou director de l’organisme

Arcadi Castilló Cadena, nascut a Tremp (1957), és llicenciat en Filosofia i Lletres, secció Geografia, per la Universitat Autònoma de Barcelona (1979).

Castilló ha desenvolupat sempre la seva activitat professional (1980-2006) en l’àmbit de les comarques de muntanya. Del 1980 al 1989, com a professor al Centre de Capacitació Agrària del DARP a Tremp i professor-col·laborador de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Del 1989 al 2000, com a tècnic redactor dels Plans Comarcals de Muntanya i altres estudis de planificació territorial al DPTOP. Finalment, del 2000 fins l’actualitat, ha estat Gerent del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.

D’altra banda, Arcadi Castilló ha realitzat diferents estudis, activitats i publicacions en el marc de les comarques de muntanya, com les diagnosis sòcioeconòmiques i territorials del Pallars, Ribagorça i Aran, estudis demogràfics i sobre la problemàtica dels pobles abandonats, projectes de desenvolupament local, elaboració del Pla Estratègic de les comarques de muntanya, estudis sobre la xarxa de camins del Pirineu i els esports d’aventura. Igualment, ha col·laborat en tasques docents a l’Escola de Capacitació Agraria del Pallars, a l’Ecomuseu de les Valls d’Aneu, a les Universitats de Lleida i de Barcelona i a l’Escola de Turisme de Lleida.

Estratègies de futur

En la reunió d’avui, s’han establert les estratègies de futur de l’IDAPA que ha d’esdevenir el motor de la nova etapa en política de muntanya emmarcada en la quarta generació dels plans comarcals de muntanya que s’estan elaborant i la imminent aprovació inicial del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran.

En els nous plans comarcals, es farà un èmfasi especial a la participació pública i a l’execució de projectes integrals de promoció socioeconòmica que contemplin la col·laboració entre el sector públic i els agents privats.

Igualment, en relació al Pla territorial, l’IDAPA té la funció de contribuir de forma determinant a la implementació d’aquesta eina fonamental per assegurar un futur dinàmic i alhora respectuós amb els valors de l’ecologia i el paisatge.