Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Conselh Generau som tots

És sorprenent que el síndic d’Aran perdi el seu temps en escriure cartes com la publicada en aquest diari el dia 30 de juny. Una carta que només posa de relleu la poca volada i la manca d’ambició política que el projecte polític del Sr. Barrera representa per l’Aran. Retreure a l’oposició la presentació de mocions als ajuntaments per al recolzament de la presència de l’occità a les olimpíades del 2006 a Turin, i al•legar una pretesa acció feta pel Conselh Generau al 2001, de la qual ens en reclama la “memòria”, és, senzillament ridícul. I dir que això es aprofitar-nos del treball del Conselh Generau, és la demostració que el Sr. Barrera pensa que les administracions araneses són de la seva propietat. És bo que ell recordi que el Conselh Generau és la representació legítima dels aranesos i tots els que vam ser democràticament triats en formem part. Una moció, com sap tothom, és un gest polític, que, en aquest cas, va anar acompanyada en els seus orígens de l’oferiment de recolzament de les administracions catalanes als representants occitans italians al Congrés de les llengües minoritzades de Goritzia el passat 20 de maig. Criticar aquesta acció, i també el fet que la Institució de les Lletres Catalanes iniciï la traducció dels clàssics a l’occità, és només un símptoma de petulància i de manca de sentit de país. Aran ha de donar la benvinguda a totes les iniciatives que l’ajudin a progressar, ja sigui en el reconeixement de la nostra llengua, com en l’impuls de la seva cultura. En aquest sentit, Catalunya és per l’Aran un aliat indispensable i tan de bo, l’esforç de les administracions i del conjunt de les forces polítiques ens ajudin a superar la visió sectària que avui predomina en la manera de fer del Govern aranès.


Francesc Boya Alós
Conseller d’ Unitat d’Aran