Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Convergencia Democratica Aranesa apòste pera oposicion destructiva

Es convergents aranesi an votat en contra deth pressupòst deth Conselh Generau tà 2020, hèt insòlit ena istòria dera maxima institucion, en tot allegar manca d’informacion. N’aguest sens cau destacar que pendent es govèrns de CDA eth procediment entara aprovacion des pressupòsti a estat exactament eth madeish que s’a amiat a tèrme n’aguesta ocasion

Aguest maitin s’a amiat a tèrme eth plen extraordinari deth Conselh Generau d’Aran a on s’a aprovat eth pressupòst dera institucion entà 2020. Era tramitacion deth pressupòst a estat, istoricament, aprobada damb es vòts favorables deth govèrn e era abstencion des grups dera oposicion. Totun, aué Convergéncia a votat en contra d’aguesta aprovacion iniciau en tot allegar “que non se li a facilitat era documentacion ath respècte” entara sua avaloracion.

Aguesta reaccion des convergents aranesi a susprenut fòrça pr’amor qu’eth procedement que s’a amiat a tèrme entara ellaboracion e sosmetuda a aprovacion deth pressupòst a estat eth madeish qu’era pròpria Convergéncia a realizat pendent es ans qu’a governat eth Conselh Generau d’Aran.

Dempús dera explicacion deth secretari dera maxima institucion, ena qu’a evidenciat qu’era documentacion a estat a disposicion de toti es conselhèrs e conselhères e que cap membre deth grup dera oposicion l’a demanat, eth sindic d’Aran, Francés Boya a declarat que “resulte fòrça susprenent era reaccion de Convergéncia, aluenhada de çò qu’a d’èster ua oposicion responsabla e ath servici deth país” e a hijut que “eth pressupòst deth Conselh Generau a caractèr contunhista per çò que hè as inversions previstes e ei tanben un pressupòst que priorize es encastres sociaus”.

 

Aran, 20 de deseme de 2019

 

Convergencia Democrática Aranesa apuesta por la oposición destructiva

Los convergentes araneses han votado en contra del presupuesto del Conselh Generau para 2020, hecho insólito en la historia de la máxima institución, alegando falta de información. En este sentido cabe destacar que durante los gobiernos de CDA el procedimiento para la aprobación de los presupuestos ha sido exactamente el mismo que se ha llevado a cabo en esta ocasión

Esta mañana se ha llevado a cabo el pleno extraordinario del Conselh Generau d’Aran en donde se ha aprobado el presupuesto de la institución para el 2020. La tramitación del presupuesto ha sido, históricamente, aprobada con los votos favorables del gobierno y la abstención de los grupos de la oposición. Aun así, hoy Convergencia ha votado en contra de esta aprobación inicial alegando “que no se le ha facilitado la documentación al respecto” para su valoración.

Esta reacción de los convergentes araneses ha sorprendido mucho debido a que el procedimiento que se ha llevado a cabo para la elaboración y sometida a aprobación del presupuesto ha sido el mismo que la propia Convergencia ha realizado durante los años que ha gobernado el Conselh Generau d’Aran.

Después de la explicación del secretario de la máxima institución, en la que ha evidenciado que la documentación ha estado a disposición de todos los conselhèrs y conselhères y que ningún miembro del grupo de la oposición la ha pedido, el sindic d’Aran, Francés Boya ha declarado que “resulta muy sorprendente la reacción de Convergencia, alejada de lo que debe ser una oposición responsable y al servicio del país” y ha añadido que “el presupuesto del Conselh Generau tiene carácter continuista en cuanto a las inversiones previstas se refiere y es también un presupuesto que prioriza los ámbitos sociales”.

 

Aran, 20 de diciembre de 2019

 

Convergència Democràtica Aranesa aposta per l’oposició destructiva

Els convergents aranesos han votat en contra del pressupost del Conselh Generau per al 2020, fet insòlit en la història de la màxima institució, al·legant falta d’informació. En aquest sentit cal destacar que durant els governs de CDA el procediment per a l’aprovació dels pressupostos ha estat exactament el mateix que s’ha dut a terme en aquesta ocasió

Aquest matí s’ha dut a terme el ple extraordinari del Conselh Generau d’Aran on s’ha aprovat el pressupost de la institució per al 2020. La tramitació del pressupost ha sigut, històricament, aprovada amb els vots favorables del govern i l’abstenció dels grups de l’oposició. Així i tot, avui Convergència ha votat en contra d’aquesta aprovació inicial al·legant “que no se li ha facilitat la documentació al respecte” per a la seva valoració.

Aquesta reacció dels convergents aranesos ha sorprès molt pel fet que el procediment que s’ha dut a terme per a l’elaboració i sotmesa a aprovació del pressupost ha sigut el mateix que la pròpia Convergència ha realitzat durant els anys que ha governat el Conselh Generau d’Aran.

Després de l’explicació del secretari de la màxima institució, en què ha evidenciat que la documentació ha estat a disposició de tots els conselhèrs i conselhères i que cap membre del grup de la oposició l’ha demanat, el sindic d’Aran, Francés Boya ha declarat que “resulta molt sorprenent la reacció de Convergència, allunyada del que ha de ser una oposició responsable i al servei del país” i ha afegit que “el pressupost del Conselh Generau té caràcter continuista pel que fa a les inversions previstes i és també un pressupost que prioritza els àmbits socials”.

 

Aran, 20 de desembre de 2019