Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

“Consolidar er autogovèrn aranés e seguir plaçant as persones en centre des politiques”, es objectius de Maria Vergés tara sindicatura d’Aran

Unitat d’Aran a amiat a tèrme era presentacion de Maria Vergés coma candidata a sindica d’Aran enes pròplèu eleccions deth 28 de mai

Aguesta tarde a auut lòc er acte de presentacion de Maria Vergés coma candidata a Sindica d’Aran per Unitat d’Aran, un acte tath quau an assistit ues ueitanta persones e qu’a compdat, entre d’auti, damb era participacion deth secretari d’organizacion d’UA e candidat a alcalde de Naut Aran, Marc Tarrau, eth president dera deputacion de Huesca, Miguel Gracia, eth secretari de politica municipau deth PSC, Joaquín Fernández, eth president d’UA e secretari generau entath Rèpte Demografic, Paco Boya.

Pendent era sua intervencion, eth president dera diputacion de Huesca, destacaue de Vergés que “ei ua hemna trabalhadora, tenaç e comprometuda, qu’a trabalhat conjuntament damb nosati pendent aguesti ans entà hèr front as rèptes compartidi des nòstes territòris en qüestion de desvolopament territoriau, mobilitat, sanitat e innovacion, entre d’auti ahèrs”.

Per un aute costat, Paco Boya, afirmaue que “Maria pren eth mèn relhèu dempús de 25 ans coma candidat a sindic, eth cargue mès important qu’un aranés o aranesa pòt ostentar, e pren aguest relhèu de manèra ordenada, damb molta estima per part de tot eth partit, sense tensions, de forma floïda e damb era volontat d’ajudar-la en aguest naua etapa” e higie: “ei era melhor candidata pr’amor que, dempús de totes es dificultats qu’auem trauessat aguesti darrèri 4 ans, coneish ben es rèptes as qu’a de hèr front eth territòri. A era capacitat de hèr front ad aguesti rèptes damb decision, feremesa e volontat de superar-les, metent tostemp as persones en centre des politiques e hènt a valer eth nòste país, era nòsta cultura e era nòsta identitat”. 

Era candidata a sindica, Maria Vergés, manifestaue eth sòn arregraïment peth supòrt mostrat pes sòns companhs e companhes de partit e afirmaue: “consolidar er autogovèrn aranés ei çò que me posse a presentar-me coma candidata ara sindicatura, pr’amor qu’er autogovèrn ei era unica garantia qu’auem de poder compdar damb es recorsi de besonh entà amiar a tèrme accions que placen as persones en centre dera gestion publica”. Ena sua intervencion a reivindicat: “era forma de hèr politica d’UA dera tolerància e eth respècte estant, damb solvéncia e garantia de hèr qu’era Val d’Aran auance. Pr’amor qu’Unitat d’Aran ei era unica garantia d’arténher enes pròplèu eleccions qu’eth nòste país contunhe progressant e garantint era atencion as persones, eth desvolopament territoriau e artenhent majors còtes d’autogovèrn”.

Val d’Aran, 18 de hereuèr de 2023

“Consolidar el autogobierno aranés y seguir poniendo a las personas en el centro de las políticas”, los objetivos de Maria Vergés para la sindicatura de Aran

Unitat d’Aran ha llevado a cabo esta tarde la presentación de Maria Vergés como candidata a síndica de Aran en las próximas elecciones del 28 de mayo.

Esta tarde ha tenido lugar el acto de presentación de Maria Vergés como candidata a Síndica de Aran por Unitat d’Aran, un acto al que han asistido unas ochenta personas y que ha contado, entre otros, con la participación del secretario de organización de UA y candidato a alcalde de Naut Aran, Marc Tarrau, el presidente de la diputación de Huesca, Miguel Gracia, el secretario de política municipal del PSC, Joaquín Fernández, el presidente de UA y secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya.

Durante su intervención, el presidente de la diputación de Huesca, destacaba de Vergés que “es una mujer trabajadora, tenaz y comprometida que ha trabajado conjuntamente con nosotros durante estos años para afrontar los retos compartidos de nuestros territorios en cuestión de desarrollo territorial, movilidad, sanidad, e innovación, entre otros”.

Por su parte, Paco Boya, afirmaba que “Maria toma mi relevo después de 25 años como candidato a síndico, el cargo más importante que un aranés o aranesa puede ostentar, y toma este relevo de manera ordenada, con mucha estima por parte del todo el partido, sin tensiones, de forma fluida y con la voluntad de ayudarla en esta nueva etapa” y añadía: “es la mejor candidata dado que, después de las dificultades que hemos atravesado estos últimos 4 años, conoce bien los retos a los que tiene que hacer frente el territorio. Tiene la capacidad de enfrentarlos con decisión, firmeza y voluntad de superarlos, poniendo siempre a las personas en el centro de las políticas y haciendo valer nuestro país, nuestra cultura y nuestra identidad”.

La candidata a síndica, Maria Vergés, manifestaba su agradecimiento por el apoyo mostrado por sus compañeros y compañeras de partido y afirmaba: “consolidar el autogobierno aranés es lo que me empuja a presentarme como candidata a la sindicatura, porque el autogobierno es la única garantía que tenemos de poder contar con los recursos necesarios para llevar a cabo acciones que pongan a las personas en el centro de la gestión pública”. En su intervención ha reivindicado: “la forma de hacer política de UA desde la tolerancia y el respeto, con solvencia y garantía de hacer que la Val d’Aran avance. Porque Unitat d’Aran es la única garantía de conseguir en las próximas elecciones que nuestro país continúe progresando y garantizando la atención a las personas, el desarrollo territorial y consiguiendo mayores cotas de autogobierno”.

Val d’Aran, 18 de febrero de 2023

“Consolidar l’autogovern aranès i continuar posant les persones al centre de les polítiques”, els objectius de Maria Vergés per a la sindicatura d’Aran

Unitat d’Aran ha dut a terme aquesta tarda la presentació de Maria Vergés com a candidata a síndica d’Aran en les pròximes eleccions del 28 de maig.

Aquesta tarda ha tingut lloc l’acte de presentació de Maria Vergés com a candidata a Síndica d’Aran per Unitat d’Aran, un acte al qual han assistit unes vuitanta persones i que ha comptat, entre altres, amb la participació del secretari d’organització d’UA i candidat a alcalde de Naut Aran, Marc Tarrau, el president de la diputació d’Osca, Miguel Gracia, el secretari de política municipal del PSC, Joaquín Fernández, el president d’UA i secretari general per al Repte Demogràfic, Paco Boya.

Durant la seva intervenció, el president de la diputació d’Osca, destacava de Vergés que “és una dona treballadora, tenaç i compromesa que ha treballat conjuntament amb nosaltres durant aquests anys per a afrontar els reptes compartits dels nostres territoris en qüestió de desenvolupament territorial, mobilitat, sanitat, i innovació, entre altres”.

Per part seva, Paco Boya, afirmava que “Maria pren el meu relleu després de 25 anys com a candidat a síndic, el càrrec més important que un aranès o aranesa pot ostentar, i pren aquest relleu de manera ordenada, amb molta estima per part del tot el partit, sense tensions, de manera fluida i amb la voluntat d’ajudar-la en aquesta nova etapa” i afegia: “és la millor candidata perquè, després de les dificultats que hem travessat aquests últims 4 anys, coneix bé els reptes als quals ha de fer front el territori. Té la capacitat d’enfrontar-los amb decisió, fermesa i voluntat de superar-los, posant sempre a les persones al centre de les polítiques i fent valdre el nostre país, la nostra cultura i la nostra identitat”.

La candidata a síndica, Maria Vergés, manifestava el seu agraïment pel suport mostrat pels seus companys i companyes de partit i afirmava: “consolidar l’autogovern aranès és el que m’empeny a presentar-me com a candidata a la sindicatura, perquè l’autogovern és l’única garantia que tenim de poder comptar amb els recursos necessaris per a dur a terme accions que posin a les persones al centre de la gestió pública”. En la seva intervenció ha reivindicat: “la manera de fer política d’UA des de la tolerància i el respecte, amb solvència i garantia de fer que la Val d’Aran avanci. Perquè Unitat d’Aran és l’única garantia d’aconseguir en les pròximes eleccions que el nostre país continuï progressant i garantint l’atenció a les persones, el desenvolupament territorial i aconseguint majors cotes d’autogovern”.

                                                           Val d’Aran, 18 de febrer de 2023