Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

COMUNICAT: Unitat d’Aran es mostra disconforme amb l’acord entre Generalitat i Consell Generau d’Aran pel que fa al finançament.

Actualment el Consell ha signat un conveni amb la Generalitat segons el qual la partida de polítiques pròpies, 2.242.466 euros, augmentarà anualment en base al PIB nominal de Catalunya (5%) i la partida de transferències, 9.508.632 euros, augmentarà en funció a l’IPC.

Segons Unitat d’Aran (UA), el pressupost del Consell ha d’augmentar en base a l’increment del pressupost de la Generalitat (aquest any del 8,5%) i, en aquest sentit, mostra la seva disconformitat tant amb les xifres com amb la metodologia d’aquest conveni.

UA diu que ‘aquest model és una forma de congelar la capacitat pressupostària de l’autonomia aranesa’ i ‘la forma com s’ha negociat el conveni mostra que és fruit de la improvisació’.

Finalment, UA recorda que Artur Mas va dir el 17 de juny de 2000 que si Catalunya aconseguia un bon finançament de l’Estat milloraria el pressupost de l’autonomia aranesa. El pressupost català puja un 8,5 per cent i l’aranès un 2 per cent. On és la millora?