Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

COMUNICAT SOBRE LA POSICIÓ D’UNITAT D’ARAN RESPECTE DEL PARC NATURAL D’ARAN.

Davant la voluntat del Síndic d’Aran per impulsar el Parc Natural,
els ajuntaments governats per Unitat d’Aran: Les, Canejan, i els membres
del grup municipal de Vielha Mijaran, així com els consellers del Conselh
Generau d’Aran manifesten:

1. La aprovació d’una nova figura de protecció ambiental
com és el Parc Natural de l’Aran, no pot plantejar-se sense prèviament,
definir la figura del Pla Territorial Parcial que ha de ser el marc del planejament
general del territori d’Aran.

2. El Pla Territorial ha de definir:
   a. Els futurs desenvolupaments de les estacions d’esquí.

   b. La solució dels problemes de mobilitat que avui
es plantegen en referència als accessos a les estacions d’esquí.

   c. Les reserves de sòl per futurs creixements urbans.
   d. L’ordenament dels espais amb valors naturals i
ambientals i si s’escau les figures de protecció superior a les
ja existents.

3. Aprovar actualment un Parc Natural sense tenir clos l’ordenament
territorial pot resultar una hipoteca molt greu per a futurs projectes turístics
i per la solució d’alguns problemes greus per al país
com és el de la mobilitat i l’accés a les estacions d’esquí.

4. Unitat d’Aran alerta de l’escassa dotació econòmica
que tenen els Parcs Naturals i alerta que per als pobles del Baix Aran, on
s’ubica el 65% del Parc Natural, no rebran ingressos significatius per
uns ajuntaments que, ja ara, tenen moltes dificultats per subsistir. L’exemple
més evident són els 17 milions de pessetes de pressupost anual
del Parc Natural del Cadí Moixeró .

5. Unitat d’Aran lamenta que després de quasi dos anys d’haver
anunciat la redacció del Pla Territorial Parcial de l’Aran, pel
aleshores conseller de política territorial Sr. Pere Macias, no hi
hagi encara cap redactat d’aquesta figura d’ordenament, tal i
com específica la legislació vigent en matèria d’ordenació
Territorial.

6. Unitat d’Aran proposa la creació d’un Parc Cultural
com a figura de promoció i ordenació dels recursos turístics
i naturals, així com per impulsar el reequilibri territorial.