Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

COMUNICAT D’UNITAT D’ARAN

Deuant des darrèri aconteishements e deth sètge patit peth conselhèr generau e alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, en sòn domicili per part d’un grup de manifestants eth passat dia 27 de deseme, des d’Unitat d’Aran condemnam aguesti hèts e declaram çò que seguís:

 • Des d’Unitat d’Aran balham tot eth supòrt ath nòste companh Juan Antonio Serrano.
 • Eth dret legitim ara manifestacion e ara libertat d’expression NON son compatibles damb era manca de respècte e eth dret ara intimitat des persones.
 • Consideram qu’es autors/es d’aguesta agression, e aqueri/es qu’ac an incitat e ahiscat, an de demanar disculpes per aguest hèt e reflexionar sus es sòns actes e critèri ara ora de manifestar es sues opinions.
 • Èm conscients dera complèxa situacion socioeconomica qu’a provocat era crisi sanitària deth COVID-19, totun, cau rebrembar qu’es restriccions en vigor non an estat decidides ne pes ajuntaments aranesi ne peth Conselh Generau d’Aran. Totun, totes es institucions araneses, trabalhen entà poder dar eth supòrt de besonh a tota era societat aranesa, laguens des sues LIMITADES POSSIBILITATS.
 • Des d’Unitat d’Aran tanben condemnam es insults e manca de respècte de quauques persones e empreses enes hilats sociaus, que non son tolerables ne acceptables. Era societat aranesa ei ua societat democratica e toleranta a on non an cabuda aguest tipe d’actituds.
 • Peth dessús de tota reclamacion e critica, legitima e democratica, cau tier en compde qu’era prioritat ei, e a d’èster, era de sauvar vides e evitar er aument de contagis.

 

COMUNICADO DE UNITAT D’ARAN – cast

Tras los últimos acontecimientos y el “escrache” sufrido por el conselhèr y alcalde de Vielha y Mijaran, Juan Antonio Serrano, en su domicilio por parte de un grupo de manifestantes el pasado 27 de diciembre, desde Unitat d’Aran condenamos estos hechos y declaramos que:

• Desde Unitat d’Aran damos todo el apoyo a nuestro compañero Juan Antonio Serrano.
El derecho legítimo a la manifestación y a la libertad de expresión NO son compatibles con la falta de respeto y el derecho a la intimidad de las personas.
• Consideramos que los autores/as de esta agresión, y aquellos/as que lo han incitado y animado, deben pedir disculpas por este hecho y reflexionar sobre sus actos y criterio a la hora de manifestar sus opiniones.
• Somos conscientes de la compleja situación socioeconómica que ha provocado la crisis sanitaria del COVID-19, no obstante hay que recordar que las restricciones vigentes no han sido decididas ni por los ayuntamientos araneses ni por el Conselh Generau d’Aran. No obstante, todas las instituciones aranesas, trabajan para poder dar el apoyo necesario a toda la sociedad aranesa, dentro de sus LIMITADAS POSIBILIDADES.
• Desde Unitat d’Aran también condenamos los insultos y faltas de respeto de algunas personas y empresas en las redes sociales, que no son ni tolerables ni aceptables. La sociedad aranesa es una sociedad democrática y tolerante donde no tienen cabida este tipo de actitudes.
• Por encima de toda reclamación y crítica, legítima y democrática, es necesario tener en la cuenta que la prioridad es, y debe ser, la de salvar vidas y evitar el aumento de contagios.

 

COMUNICAT D’UNITAT D’ARAN – cat

Després dels darrers esdeveniments i l’assatjament sofert pel conselhèr i alcalde de Vielha i Mijaran, Juan Antonio Serrano, al seu domicili per part d’un grup de manifestants el passat 27 de desembre, des d’ Unitat d’Aran condemnem aquests fets i declarem que:

 • Des Unitat d’Aran donem tot el suport al nostre company Juan Antonio Serrano.
 • El dret legítim a la manifestació i a la llibertat d’expressió NO són ​​compatibles amb la manca de respecte i el dret a la intimitat de les persones.
 • Considerem que els autors/es d’aquesta agressió, i aquells/es que l’han incitat i animat, han de demanar disculpes per aquest fet i reflexionar sobre els seus actes i criteri a l’hora de manifestar les seves opinions.
 • Som conscients de la complexa situació socioeconòmica que ha provocat la crisi sanitària de l’COVID-19, tot i això cal recordar que les restriccions vigents no han estat decidides ni pels ajuntaments aranesos ni pel Conselh Generau d’Aran. No obstant això, totes les institucions araneses, treballen per poder donar el suport necessari a tota la societat aranesa, dins de les seves LIMITADES POSSIBILITATS.
 • Des Unitat d’Aran també condemnem els insults i faltes de respecte d’algunes persones i empreses a les xarxes socials, que no són ni tolerables ni acceptables. La societat aranesa és una societat democràtica i tolerant on no tenen cabuda aquest tipus d’actituds.
 • Per sobre de tota reclamació i crítica, legítima i democràtica, cal tenir en compte que la prioritat és, i ha de ser, la de salvar vides i evitar l’augment de contagis.