Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

COMPROMÍS TÀ SAUVAR ES LÒCS DE TREBALH ENA EMPRESA NEOELECTRA, CARBONECO E CAVIAR NACARÍ.

Aguesta ei era propòsta d’Unitat d’Aran, presentada en Parlament de Catalunya a trauès deth PSC, tà qu’es empreses Neoelectra, Carboneco e Caviar Nacarí posquen reempréner era sua activitat:

Són molts els experts que reiteren la necessitat de mantenir les instal•lacions industrials com un actiu fonamental per sortir de la crisi i recuperar els llocs de treball perduts en aquests darrers anys. És en aquest context que es fa difícil d’entendre la decisió presa per part del govern central, en els últims mesos, en matèria energètica. Molt especialment quan aquesta reforma impulsada a partir de desembre del 2013, ha perjudicat greument la competitivitat al desactivar la cogeneració aplicada a la indústria.

Avui el 60% de la cogeneració està ja aturada. Una cogeneració, que en el conjunt d’Europa, està considerada com un element fonamental per la competitivitat industrial i, per tant, per augmentar la capacitat de les empreses per competir en els mercats internacionals, especialment en contextos d’energia cara com es el cas de l’Estat Espanyol. Quan aquestes indústries estan situades en territoris rurals i de muntanya, el problema és doblement greu, en tant que el seu tancament i els efectes sobre els llocs de treball es fan difícil de recuperar. Conseqüentment, les famílies estan obligades a marxar, tot incrementant el despoblament que ja pateixen aquestes zones.

Aquesta és la situació de les empreses Neoelectra, Carboneco, i Caviar Nacarí ubicades al terme municipal de Les, Vall d’Aran, totes elles afectades pel canvi de normativa i pels retardaments en els pagaments de la Comissió Nacional de la Competència (CNC), que els ha obligat a fer un ERO i tancar unes instal•lacions que ocupaven 30 treballadors, empleats en la piscifactoria de producció de Caviar i generació elèctrica. En aquest cas, al municipi de Les amb un cens proper als 1.000 habitants, aquest tancament se suma al tancament de la Residència de Temps Lliure de la Generalitat de Catalunya, que es va produir l’any 2011 i que va suposar un greu impacte en l’ocupació del municipi.

En data 4 de novembre de 2014, a demanda dels treballadors de l’empresa esmentada es va produir a l’Ajuntament de Les una reunió per crear un front comú que ajudi a la recuperació d’aquestes empreses tot mantenint així una activitat, la de la producció de caviar, que ha assolit un gran prestigi en l’àmbit internacional i que tenia grans perspectives de mercat. En aquesta reunió es va signar un document anomenat “Compromís per Les” per tal de demanar a les administracions públiques un esforç per reconduir aquest tancament i salvar els llocs de treball d’una indústria puntera i alhora el futur d’un bon grapat de famílies que avui es troben en greus dificultats.

Segons la pròpia empresa, les necessitats econòmiques per superar els problemes de liquiditat són ocasionats per decisions administratives alienes a la gestió de la pròpia empresa i una part important dels dèficits generats ho són per l’impagament de l’administració de l’Estat, concretament de la CNC.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

  1. Analitzar la situació econòmico-financera de l’empresa Neoelectra i utilitzar els instruments financers més adequats que ofereix la Generalitat de Catalunya per trobar una solució de forma urgent a la manca de crèdit de l’empresa, fet que li evitaria el seu tancament.
  2. Portar a terme totes les gestions de mediació necessàries entre l’empresa Neoelectra i els treballadors per evitar l’expedient de regulació d’ocupació en curs, fent possible la recuperació de l’activitat laboral.
  3. Estudiar conjuntament amb l’empresa Neoelectra i els representants sindicals i les administracions territorials, un pla de viabilitat per readaptar l’activitat al nou context normatiu, estudiant totes les alternatives energètiques i sociolaborals que permetin la continuïtat dels llocs de treball.

Parlament de Catalunya. Novembre de 2014