Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Boya s’amasse damb era Ministra de Politica Territoriau Meritxell Batet

Eth secretari generau d’UA mantenguec tanben ua amassada damb eth Ministre d’Agricultura, Luis Planas damb qui tractèc sus era problematica ocasionada damb era reintroduccion der ós en Pirenèu

Eth passat dia 10 d’octobre Paco Boya s’amassaue en Madrid, ena sedença deth MAPA tamb eth Ministre d’Agricultura, Pesca e Alimentacion, Luis Planas. Boya li transmetec era preocupacion que i a en Pirenèu e en Aran ath torn dera problematica derivada pera reintroduccion der ós deth programa LIFE. Boya expliquèc que, “eth nòste territòri patís e se sent totauments abandonat”, e plantegèc ath ministre eth “besonh d’inclodir as agents deth territòri ena prenuda de decisions coma era reintroduccion de fauna sauvatja que, n’aguesti moments, ei ua grèu miaça entath mantenement dera ramaderia extensiva en tot eth Pirenèu”. En aguest sens, demanèc ath Ministre que se prenen mesures efectives de supòrt ara ramaderia entà garantir era contunhitat d’aguesta activitat.

Atau madeish, eth Secretari Generau d’UA, tanben s’a amassat tamb era Ministra de Politica Territoriau, Meritxell Batet. Ena aguesta amassada entre d’auti ahèrs, s’an tractat ahèrs relacionats tamb es problèmes qu’an es zònes de montanha. Boya a hèt especiau incís enes ahèrs que tanhen a Aran, coma son era manca de desplegament des leis d’Aran e der aranés per part dera Generalitat. Damb era prumèra s’auie de crear un sistèma de finançament qu’encara non ei realitat d’ençà que s’aprovèc era lei en 2010. Boya tanben li a hèt a arribar era preocupacion pera lengua pròpria d’Aran, er aranés, e a demanat màger implicacion der Estat ena sua proteccion. Cau rebrembar qu’era Generalitat retalhèc era dotacion tar aranés a 60.000euros annaus e encara non a aplicat era lei de 2015 aprovada peth Parlament.

Aran, 16 d’octubre de 2018

 

 

Boya se reúne con la Ministra de Política Territorial Meritxell Batet

El secretario general de UA mantuvo también una reunión con el Ministro de Agricultura, Luis Planas con quien trató acerca de la problemática ocasionada con la reintroducción del oso en el Pirineo

El pasado día 10 de octubre Paco Boya se reunía en Madrid, en la sede del MAPA con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Boya le transmitió la preocupación que hay en el Pirineo y en Aran sobre la problemática derivada por la reintroducción del oso del programa LIFE. Boya explicó que, “nuestro territorio sufre y se siente totalmente abandonado”, y planteó al ministro la “necesidad de incluir a los agentes del territorio en la toma de decisiones como la reintroducción de fauna salvaje que, en estos momentos, es una grave amenaza para el mantenimiento de la ramadería extensiva en todo el Pirineo”. En este sentido, pidió al Ministro que se tomen medidas efectivas de apoyo a la ramadería para garantizar la continuidad de esta actividad.

Así mismo, el secretario general de UA, también se ha reunido con la Ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. En esta reunión entre otros temas, se han tratado asuntos relacionados con los problemas que tienen las zonas de montaña. Boya ha hecho especial inciso en los asuntos que conciernen a Aran, como son la falta de despliegue de las leyes de Aran y del aranés por parte de la Generalitat. Con la primera se tenía que crear un sistema de financiación que aún no se ha hecho realidad desde que se aprobó la ley en el 2010. Boya también le ha hecho llegar la preocupación por la lengua propia de Aran, el aranés, y ha pedido una mayor implicación del Estado en su protección. Cabe recordar que la Generalitat recortó la dotación al aranés a 60.000euros anuales y que aún no ha aplicado la ley de 2015 aprobada por el Parlament.

Aran, 16 de octubre de 2018

 

 

Boya es reuneix amb la Ministra de Política Territorial Meritxell Batet

El secretari general d’UA va mantenir també una reunió amb el Ministre d’Agricultura, Luis Planas amb qui va tractar sobre la problemàtica ocasionada amb la reintroducció de l’ós al Pireneu

El passat dia 10 d’octubre Paco Boya es reunia a Madrid, a la seu del MAPA amb el Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas. Boya li va transmetre la preocupació que hi ha al Pirineu i a l’Aran sobre la problemàtica derivada per la reintroducció de l’ós del programa LIFE. Boya va explicar que, “el nostre territori pateix i es sent totalment abandonat”, i va plantejar al ministre la “necessitat d’incloure als agents del territori en la presa de decisions com la reintroducció de fauna salvatge que, a hores d’ara, és una greu amenaça per al manteniment de la ramaderia extensiva en tot el Pirineu”. En quest sentit, va demanar al Ministre que es prenguin mesures efectives de suport a la ramaderia per tal de garantir la continuïtat d’aquesta activitat.

Així mateix, el secretari general d’UA, també s’ha reunit amb la Ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. En aquesta reunió entre d’altres afers, s’han tractat assumptes relacionats amb els problemes que tenen les zones de muntanya. Boya ha fet especial incís en els assumptes que concerneixen a l’Aran, com sòn la manca de desplegament de les lleis d’Aran i de l’aranès per part de la Generalitat. Amb la primera s’havia de crear un sistema de finançament que encara no s’ha fet realitat des de que es va aprovar la llei al 2010. Boya també li ha fet arribar la preocupació per la llengua pròpia d’Aran, l’aranès, i ha demanat una major implicació de l’Estat en la seva protecció. Cal recordar que la Generalitat va retallar la dotació a l’aranès a 60.000euros anuals i que encara no ha aplicat la llei de 2015 aprovada pel Parlament.

Aran, 16 d’octubre de 2018