Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

17.00 ores: Presentacion deth libre Els drets del meu demà. Manual dels drets i deures de les persones grans, a cargue de J. Muñoz, e conferéncia Decidir responsablement, vetllar per l’autonomia, a cargue de Francesc Torralba, ena Sala d’Actes deth Con